Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs norisinās RDMV