Lekciju cikls "Klasiskās vērtības"

07.10.2014.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā jauna sezona lekciju ciklam „Klasiskās vērtības”.

 

Norises laiks: 2014. gada 30. septembris – 10. decembris, reizi mēnesī plkst. 17:00
Norises vieta: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu iela 10/20, Rīga

 

 

Patiesībā māksla atspoguļo nevis dzīvi, bet skatītāju.

|Oskars Vailds|

 

2014. gada rudens/ziemas sezonā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) aicina uz lekcijām ciklā „Klasiskās vērtības”. Nākamā tikšanās šo trešdien, 8. oktobrī, plkst. 17:00, kad mākslas zinātniece Dr. art. Stella Pelše stāstīs par ievērojamo angļu mākslinieku Viljamu Morisu un slaveno „Arts & Crafts” kustību.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs lepojas ar apjomīgu profesionālās mākslas un dizaina kolekciju, kura veido plašu priekšstatu par latviešu lietišķās mākslas attīstību 20. un 21. gadsimtā. 2012. gadā tika atjaunota un papildināta muzeja pastāvīgā ekspozīcija, piedāvājot skatītāju uzmanībai arī līdz šim neizstādītus, restaurētus un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā uzņemtus mākslas darbus.


Cikls „Klasiskās vērtības” veidots ar domu aktualizēt jautājumu par latviešu lietišķās mākslas dārgumiem, popularizēt tos un iepazīstināt auditoriju ar izcilāko mākslinieku dzīvi un daiļradi. Lekciju vienojošā saikne ir klasisko vērtību nozīmes akcentēšana un izvērtēšana mākslā un kultūras vidē Latvijā un pasaulē. Tēmas izvēlētas ar mērķi saistīt klasiskās un mūsdienu mākslas attīstības tendences, kā arī izgaismot latviešu mākslas vēsturē nozīmīgu mākslinieku vārdus, kuru harizmātiskais personības valdzinājums iedvesmojis vairākas paaudzes. Savu viedokli par to aicināti paust mākslinieki, mākslas pētnieki un filozofi.


Cikla rudens sesiju šogad ievadīja tikšanās 30. septembrī ar neordinārā zīmola „SkujaBraden” autorēm Ingunu Skuju un Melisu Bradenu, kuras sniedza ieskatu porcelāna tehnoloģiju pielietojuma daudzveidībā. Mākslinieces interesē ne tikai estētisko formu nianses – viņas pievēršas aktuāliem ētikas un sociālpolitiskiem jautājumiem.


Nākamajā lekcijā, kas notiks 8. oktobrī, mākslas zinātniece Dr. art. Stella Pelše pastāstīs par 20. gadsimta sākuma „Arts & Crafts” kustības filozofijas pamatlicēja Viljama Morisa (William Morris, 1834–1896) daiļradi un „Arts & Crafts” kustības izplatību Anglijā un Eiropā.


Meksikāņu rakstnieks Oktavio Pass (Octavio Paz) apgalvo, ka „pastāv tik modernisma tipu, cik sabiedrību”. 25. novembrī Latvijas Universitātes profesore, filozofe Maija Kūle pievērsīsies pārdomām par klasisko un moderno, meklējot skaidrojumu postmodernisma laikmeta izvirzītajām problēmām.


Savukārt 10. decembrī, lai izceltu latviešu profesionālās tekstilmākslas sasniegumus un izvērtētu mākslas izglītības nozīmību, mākslas zinātniece Velta Raudzepa iepazīstinās ar latviešu tekstilmākslas skolas pamatlicēja un spožā pedagoga Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) daiļrades izpētes aspektiem mūsdienās.


Visas lekcijas papildina plašs vizuālais materiāls.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Katras lekcijas cena: pieaugušiem – EUR 2,85; skolēniem, studentiem, pensionāriem – EUR 1,42.
Aicināts ikviens interesents!

 

LEKCIJU PROGRAMMA:


8. oktobris Viljams Moriss un „Arts & Crafts” kustība: sākotne un izplatība plkst. 17:00

 

Dzejnieks, dizainers, teorētiķis un sociālists Viljams Moriss (1834–1896), viens no „Arts & Crafts” kustības dibinātājiem, pieder pie viktoriāniskās Anglijas ietekmīgākajiem māksliniekiem, kura neizsmeļamo enerģiju un daudzpusību apbrīnojuši gan laikabiedri, gan pēcteči. Ja dzīves laikā Moriss bija vairāk pazīstams ar saviem literārajiem darbiem, tad vēlāk priekšplānā nonāca viņa ieguldījums dekoratīvās mākslas un dizaina atjaunotnē.


Lekcijas mērķis ir prezentēt paņēmienus un iedvesmas avotus, kas savulaik šķituši noderīgi, lai pārvarētu plaisu starp mākslu un dzīvi, plaši uzskatītu par vienu no galvenajiem Eiropas kultūras krīzes simptomiem 19. gs. nogalē. Ieskicēts arī vēl pētāmais lauks ar Latvijas mākslas vēsturē radniecīgiem centieniem likvidēt „augstās” un „dekoratīvās” mākslas nošķīrumu, kas rodami 20. gadsimta sākuma latviešu mākslinieku idejās un darbos.


Lekciju lasa mākslas zinātniece Dr. art. Stella Pelše.

 


25. novembris Klasisko un postmoderno vērtību sadursme: plkst. 17:00 no pagātnes līdz šodienai


Postmodernisms ienāk mākslā, literatūrā un filozofijā 1970. gadu beigās un 1980. gadu sākumā. Tomēr to nevar uzskatīt par modernisma noliegumu, tieši pretēji – postmodernisms galvenajos vilcienos turpina modernisma filozofijas nostādnes, tās paspilgtinot un saasinot, tāpēc drīzāk te var runāt par modernisma nākamo attīstības fāzi. Šis virziens atsakās no vienojošās gaumes un rada jaunus attēlojuma veidus, kas principā neatbilst iedibinātajiem likumiem. Pieaug radikālisms un kritika, vēlēšanās sagraut stabilitātes ilūzijas un ticību vispārpieņemtajām vērtībām.


Lekciju lasa Latvijas Universitātes filozofijas doktore Maija Kūle.

 


10. decembris Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) tekstilmākslas skola plkst. 17:00 un tās nozīme laikmetīgās tekstilmākslas attīstībā Latvijā


Rūdolfa Heimrāta loma Latvijas mākslas dzīvē ir nenovērtējama. Tieši viņa vadībā 1961. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā tika nodibināta Tekstilmākslas nodaļa, un šī nozare Latvijā jau 20. gadsimta 70. gados sasniedza augstu profesionālo līmeni, izvirzījās starptautiskajā arēnā, kļuva bagāta daudzveidīgiem izteiksmes līdzekļiem, formām un pats galvenais – izcilām personībām (Edīte Pauls-Vīgnere, Aija Baumane, Ruta Bogustova, Lilita Postaža, Egils Rozenbergs, Arvīds Priedīte, Viesturs Bērziņš un daudzi citi mākslinieki). Tekstilmāksla Latvijā tika atzīta kā līdzvērtīgs tēlotājas mākslas veids, apliecinot ilgspējīgu attīstības perspektīvu nākotnē.


Lekcija dos ieskatu Latvijas laikmetīgās tekstilmākslas vēsturē, izceļot ievērojamā pedagoga un tekstilmākslinieka Prof. Rūdolfa Heimrāta daiļradi un parādot tradīciju pārmantojamību viņa skolnieku radošajā darbībā.


Lekciju lasa mākslas zinātniece Velta Raudzepa.

 


MĒRĶAUDITORIJA:

Vecāko klašu skolēni, studenti, pieaugušie, pensionāri

 

DALĪBAS  MAKSA:

Pieaugušiem: EUR 2,85
Skolēniem, studentiem, pensionāriem: EUR 1,42
Biļetes nopērkamas DMDM kasē.

 

IEPRIEKŠĒJA  PIETEIKŠANĀS:
Nav nepieciešama. Vietu skaits neierobežots.

 

PROJEKTA  VADĪTĀJA:
Agrita Pore, LNMM Komunikācijas un izglītības darba kuratore

 

PAPILDU  INFORMĀCIJA:
T: (+371) 67 830917
E: Agrita.Pore@lnmm.lv

 

INTERNETA  RESURSI:
http://www.lnmm.lv/lv/dmdm/info/learn/programs/classical-values/
twitter.com/dmdm_muzejs
facebook.com/LNMMdmdm
instagram.com/latviannationalmuseumofart
#DMDM
#KlasiskāsVērtības

 

Reklāmas plakāts lekciju cikla „Klasiskās vērtības” 2014. gada rudens / ziemas sezonai Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Mākslinieks: Edvards Percevs

 

Preses materiālu sagatavoja: Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
Reklāmas un informācijas darba kuratore
T: (+371) 67 357527
F: (+371) 67 357520
E: pr.service@lnmm.lv
I:  www.lnmm.lv
Twitter: www.twitter.com/lnmm_muzejs