Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātei Nīderlandē

11.02.2019.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogus un izglītojamos Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projekta "Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās" mobilitātei, kas notiks Nīderlandē šī gada martā un aprīlī.

Projekta "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" mērķis ir pilnveidot mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās, valodas un kultūras kompetences. Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām, kļūs elastīgāki, prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgū un darba tirgus vajadzībās, kas var atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC "RDMV" pedagogi un 2., 3., 4. kursu izglītojamie, kuri projekta norises laikā ir sasnieguši pilngadību (sākot ar 03.03.2019. ir pilngadīgi) no šādām izglītības programmām: Koka izstrādājumu dizains, Formas dizains, Metāla izstrādājumu dizains, Keramikas izstrādājumu dizains, Stikla izstrādājumu dizains, Apģērbu dizains.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 11.02.2019. līdz 15.02.2019. plkst. 12:00 starptautisko projektu vadītājam 202. kabinetā. Kontaktpersona: Eduards Griškevičs, tālrunis: 67360280, e-pasts: eduards.griskevics@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 18.02.2019. līdz 19.02.2019.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 20.02.2019., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/