SAGATAVOŠANAS KURSI UN UZŅEMŠANA

SAGATAVOŠANAS KURSI IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM 2017./2018. MĀCĪBU GADA 2. PUSGADĀ

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Krišjāņa Valdemāra ielā 139, Rīgā, LV 1013. Tālrunis: 66154232

Sagatavošanas konsultācijas iestājpārbaudījumiem (zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā) notiks 2017./2018. mācību gada 2. pusgadā Profesionālās izglītības kompetences centrā "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV"), K. Valdemāra ielā 139, pēc izvēles - sestdien vai ceturtdien.

Mācību maksa par pusgadu 50 €

 

NODARBĪBU LAIKI

Sestdienās    plkst. 10.00 – 16.30
Ceturtdienās plkst. 16.30 – 19.40

 

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Sestdiena 03.02.2018. 17.02.2018. 03.03.2018. 17.03.2018. 07.04.2018. 14.04.2018. 28.04.2018. 12.05.2018. 19.05.2018.*

Ceturtdiena 01.02.2018. 15.02.2018. 01.03.2018. 15.03.2018. 29.03.2018. 12.04.2018. 26.04.2018. 10.05.2018.

Sestdiena

19.05.2018.*

08.02.2018. 22.02.2018. 08.03.2018. 22.03.2018. 05.04.2018. 19.04.2018. 03.05.2018. 17.05.2018.

*Noslēguma nodarbība notiks sestdien - 2018. gada 19. maijā. Darbu vērtējums, tikšanās ar izglītības programmu vadītājiem.

 

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJĀM VAR PIETEIKTIES

1) personiski
• uzrakstot iesniegumu Krišjāņa Valdemāra ielā 139, 203.telpā
• parakstot līgumu
• veicot iemaksu bankā par konsultācijām (skat. rekvizīti)

2) elektroniski
• uzrakstot e–iesniegumu, adresētu Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola", portālā latvija.lv (
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts), iesniegumā norādot konsultāciju dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un izvēlēto konsultāciju grupu (ceturtdienas grupa vai sestdienas grupa)

• apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu saņemsiet savā e–pastā
• parakstot līgumu
• veicot iemaksu bankā par konsultācijām (skat. rekvizīti)

 

MAKSĀŠANAS IESPĒJAS

Rekvizīti:
Saņēmējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Reģ. Nr.90000039272
Adrese:  K. Valdemāra 139, Rīga, LV -1013
Banka:  Valsts Kase
Kods:  TRELLV22
Konts:  LV62TREL2220518002000
Maksājuma mērķī norādiet: EKK 21399, konsultāciju dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods

 

UZ NODARBĪBĀM JĀŅEM LĪDZI

ZĪMĒŠANĀ -papīrs A3, piespraudes, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija, papīrs

GLEZNOŠANĀ - papīrs (akvareļu A3), piespraudes, otas, guašas krāsas, zīmuļi, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai, papīrs vai avīze (paklāšanai zem gleznojuma).

VEIDOŠANĀ - plastilīns (vienkrāsains), veidošanas steks, nazis, papīrs, koka vai plastmasas paliktnis (dēlītis) izmērs apm. 15x15 cm, špakteļlāpstiņa (~8cm plata), trijstūra lineāls.

KOMPOZĪCIJĀ– klade (rūtiņu), zīmuļi, tuša, velce, lineāls, otas, guašas krāsas, lupatiņa, trauks ūdenim, balts šķīvis krāsu sajaukšanai, rasēšanas papīrs A4, rapidografs (biezums: 0,5; 0,2; 0,05)

 

************************************************************************************************************************************

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamo uzņemšanas noteikumi:

 

IZGLĪTOJAMAJIEM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:

1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. MĀCĪBU GADAM

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU DIENESTA VIESNĪCĀ

 

REFLEKTANTA ANKETA

 

PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

 

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iestājpārbaudījumu norises kārtība 2017./2018. mācību gadam:

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA"

 

Katrā specialitātē uzņem tās personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas visvairāk punktu, pie summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota personai, kura visvairāk punktus ieguvusi Kompozīcijā.

 

Kontakti:

(+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

Informācija atjaunota 08.01.2018.