UZŅEMŠANA 2017./2018. MĀCĪBU GADAM UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamo uzņemšana 2017./2018. mācību gadam:

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" tiek izsludināta papildus izglītojamo uzņemšana 2017./2018. mācību gadam izglītības programmā keramikas izstrādājumu dizains pēc vidusskolas (izglītības programmas kods – 35b 214 081).

 

Izglītības programmai var pieteikties interesenti, kas ir ieguvuši vidējo izglītību. Izglītības programmas keramikas izstrādājumu dizains pēc vidusskolas mācību ilgums ir 2 gadi.


Dokumentu pieņemšana līdz šī gada 21. augustam (ieskaitot), Rīgā, K.Valdemāra ielā 139, 203. kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00.

 

IZGLĪTOJAMAJIEM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:

1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. MĀCĪBU GADAM

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU DIENESTA VIESNĪCĀ

 

REFLEKTANTA ANKETA

 

PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

 

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iestājpārbaudījumu norises kārtība 2017./2018. mācību gadam:

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA"

 

Katrā specialitātē uzņem tās personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas visvairāk punktu, pie summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota personai, kura visvairāk punktus ieguvusi Kompozīcijā.

 

Kontakti:

(+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

Informācija atjaunota 07.08.2017.