UZŅEMŠANA 2017./2018. MĀCĪBU GADAM UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamo uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

 

Dokumentu pieņemšana no š.g. 1.-30. jūnijam, Rīgā, K.Valdemāra ielā 139, 216.kab., darba dienās no plkst. 9:00-17:00 un PIKC "RDMV" Informācijas dienā š.g. 17.jūnijā no plkst.10:00-14:00.

 

Uzzināt vairāk par PIKC "RDMV" piedāvātajām izglītības programmām 2017./2018. mācību gadam.

 

IZGLĪTOJAMAJIEM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:

1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. MĀCĪBU GADAM

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU DIENESTA VIESNĪCĀ

 

REFLEKTANTA ANKETA

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI JĀKĀRTO: 

ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, KOMPOZĪCIJĀ, VEIDOŠANĀ.

 

- Iestājpārbaudījumi notiks š.g. 3., 4. un 5. jūlijāK.Valdemāra ielā 139, Rīgā.

- Iestājpārbaudījumu konsultācijas Zīmēšanā, Gleznošanā, Kompozīcijā un Veidošanā notiks š.g. 30. jūnijā no plkst. 10:00-12:00, K.Valdemāra ielā 139, Rīgā.

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA"

 

Katrā specialitātē uzņem tās personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas visvairāk punktu, pie summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota personai, kura visvairāk punktus ieguvusi Kompozīcijā.

 

PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

 

Kontakti:

(+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

Informācija atjaunota 22.05.2017.