Piekļūstamības paziņojums

Mākslu izglītības un kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Mākslu izglītības un kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” tīmekļvietni - https://www.rdmv.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Mākslu izglītības un kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta vienā no vienpadsmit piekļūstamības aspektiem: Attēlu tekstuālā alternatīva.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.05.2023.. Izvērtēšanu veica direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Anete Aizsilniece un datortīklu administrators Juris Mekšs.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS


Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar rakstot:
rdmv@rdmv.lv , vai zvanot: tālr. +371 67360823

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: rdmv@rdmv.lv
Zvanot: +371 67360823
Adrese: K. Valdemāra iela 139, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.05.2023.