Rekvizīti

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

 

Saņēmējs:  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Reģ. Nr.:  90000039272
Adrese:  K. Valdemāra 139, Rīga, LV-1013
Banka:  Valsts Kase
Kods:  TRELLV22
Konts:  LV62TREL2220518002000

 

 

Informācija atjaunota 12.09.2019.