Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE 

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

JĀNIS BRANTS

Direktora vietnieks radošajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

LĪVA DANINIECE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē (Mg.hist.)

LĪVA UZULNIECE

Lietvede

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā (Bc.art.)

DIĀNA GRĀMATIŅA

Lietvede

Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā (Bc.paed.)

RIHARDS DĪCIS

Projektu vadītājs

Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē (Bc.sc.ing.)

Inženierzinātņu maģistra grāds vides inženierzinātnēs (Mg.sc.ing)

 

 

Informācija atjaunota 19.01.2022.