Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE 

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

RIHARDS VĪTOLS

Direktora vietnieks radošajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg. art)

Humanitāro zinātņu maģistrs stājmākslā (Mg.art)

Filozofijas doktora zinātniskais grāds (Ph.D)

LĪVA DANINIECE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē (Mg.hist.)

LĪVA UZULNIECE

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu)

LAILA JĒGERE

Lietvede

Tiesību zinātņu maģistrs (Mg.iur)

 

VIKTORIJA RUDUKA

Lietvede

Sociālo zinātņu bakalaurs (Bc.sc)

 

 

 

Informācija atjaunota 10.03.2023.