Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE 

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

   

INTA ŠTIKĀNE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

LĪVA UZULNIECE

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu)

   

VIKTORIJA RUDUKA

Lietvede

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (Mg.sc.oec.)

 

 

 

Informācija atjaunota 18.07.2023.