Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE - KREICBERGA

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

BAIBA ĀRIŅA

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (Mg.paed.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

JĀNIS BRANTS

Direktora vietnieks radošajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DAIGA STRODE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Inženierzinātņu bakalaurs (Bc.sc.ing.)

LĪVA UZULNIECE

Lietvede

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā (Bc.art.)

DIĀNA GRĀMATIŅA

Lietvede

Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā (Bc.paed.)

 

ZUZANNA PRIEDE

Saimniecības vadītāja 

Sociālo zinātņu bakalaurs (Bc.sc.soc.)

RIHARDS DĪCIS

Projektu vadītājs

Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē (Bc.sc.ing.)

ZANE STRUBERGA

Starptautisko projektu vadītāja

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (Mg.philol.)

 

 

Informācija atjaunota 22.10.2020.