Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE 

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktora vietnieks radošajā darbā

 

 

LĪVA DANINIECE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē (Mg.hist.)

LĪVA UZULNIECE

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

DIĀNA GRĀMATIŅA

Lietvede

Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā (Bc.paed.)

 

 

 

Informācija atjaunota 28.11.2022.