Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

ANETE AIZSILNIECE 

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

BAIBA LUKAŠEVIČA

Direktora vietniece radošajā darbā

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

INTA ŠTIKĀNE

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

 

 

Direktora vietnieks metodiskajā darbā

 

AIGA BĀLIŅA 

Projektu vadītāja 

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art)

VIKTORIJA RUDUKA

Projektu vadītāja

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (Mg.sc.oec.)

 

 

INGA KULMANE

Lietvede

Profesionālais maģistrs pedagoģijā (Mg.sc.edu.)

AIJA PUZAKA

Lietvede

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (Mg.sc.oec.)

 

Informācija atjaunota 08.04.2024.