Vadība

ALVIS LĪDAKS

Direktors

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)

Uzņēmējdarbības maģistrs (Mg.oec.)                              

AIJA KALVĀNE

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)

BAIBA ĀRIŅA

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (Mg.paed.)

DIĀNA VERNERA

Direktora vietniece mācību darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

JĀNIS BRANTS

Direktora vietnieks radošajā darbā

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (Mg.art.)

LĪVA UZULNIECE

Lietvede

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā (Bc.art.)

ZAIGA PLIVČA

Lietvede

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (Bc.philol.)

 

 

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Direktora vietnieces administratīvi saimnieciskajā darbā p.i. -

Zuzanna Priede

RIHARDS DĪCIS

Projektu vadītājs

Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē (Bc.sc.ing.)

ZANE STRUBERGA

Starptautisko projektu vadītāja

Maģistra grāds Romāņu valodu un kultūru studijās, Spāņu valodas modulis

 

 

Informācija atjaunota 12.11.2019.