Vēsture

 

1789-1933

 

1789. gada 7. februāris - Darbību uzsāk Katrīnas skola ("Katharinaeum") jeb Rīgas III apriņķa skola, Rīgā, Lāčplēša ielā 55.
1919. gada 15. augusts - Latvijas Republikas Izglītības ministrija nodibina Rokdarbu darbnīcas, Mācību līdzekļu sagatavošanas darbnīcas. Rokdarbu darbnīcas pārzinis - V. Miezītis.
1928. gads  - Pie Izglītības ministrijas Rokdarbu darbnīcām noorganizēta Mākslas amatniecības darbnīca.

1931. gada 1. oktobris - Pie Izglītības ministrijas Rokdarbu darbnīcām noorganizēti Mākslas amatniecības kursi.
1933. gada 7. jūnijs - Pēc Izglītības ministra un Skolu departamenta rīkojumu Nr.72, Izglītības ministrijas Rokdarbu darbnīcu Mākslas amatniecības kursi no tā paša gada 8. jūnija pārveidoti par pastāvīgu mācību iestādi - Rīgas Valsts mākslas amatniecības skolu. Skolas priekšnieks - mākslinieks Arvīds Dzērvītis.

 

1935-1942

 

1935. gads - Starptautiskā atzinība – izstādē Briselē skolas darbi apbalvoti ar Grand Prix - par audumiem un izšuvumiem, Grand Prix - par priekšmetu izstādīšanas veidu, t.i., par metodisko sakārtojumu.
1936. gads - Rīgas Valsts mākslas amatniecības skola tiek pārdēvēta par Rīgas Valsts daiļamatniecības skolu ar trīsgadīgu programmu.
1937. gads - Tiek izveidota Daiļamatniecības skola, kurā darbojas aušanas, grāmatsējēju un ādas darbu, metālkalšanas, keramikas un sieviešu rokdarbu nodaļas.
- Parīzē starptautiskā pasaules izstādē izvietoti darbi keramikā, tekstilijās, grāmatu iesējumos, metāla kalumos.

1940. gads - Par skolas direktora vietas pagaidu izpildītāju tiek iecelts tēlnieks Kārlis Vanags.
1942. gads - Skolas vadītājs – mākslinieks Jēkabs Bīne.

 

1942-1988

 

1944. - 1953. gads - Skolas direktors - zīmēšanas pedagogs un metodiķis Jānis Ērglis.
1947.–1953. gads - Mācību kurss 5 gadu garumā. Iekļauti vidusskolas vispārizglītojošie mācību priekšmeti. Izglītojamo skaits sasniedz 144. Mākslā dominē sociālais reālisms.
1949./1950. mācību gads - Rīgas Daiļamatniecības skola paplašinās ar pievienoto Rīgas Tekstilmākslas vidusskolu, Dzirnavu ielā 46. Izveidojas Tekstilmākslas nodaļa.
1953. gads 15. augusts - Rīgas Daiļamatniecības skola tiek pārdēvēta par Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (RLMV). Tiek izveidota jauna struktūrvienība „Mākslas pedagoģijas nodaļa”, kuru vada B. Gladkovs.
1953. - 1959. gads - Skolas direktors - Meijers Furmans.
1954./1955. mācību gads - RLMV strādā 3 ēkās: Lāčplēša ielā 55, Dzirnavu ielā 46 un Ludzas ielā 24 Stabu ielā 14.
1955. gads - Skolā sāk darboties maksas sagatavošanas kursi. Telpas Ludzas ielā 24 tiek iemainītas pret Brīvības ielas 39 telpām.
1959. gada 19. jūnijs - RLMV direktors - pedagogs Imants Žūriņš.
1967./1968. mācību gads - Skolas darbi eksponēti Starptautiskajā izstādē Zagrebā, kā arī PSRS izstādē Londonā. Izveido trikotāžas apģērbu nodaļu.
1970.-1990. gads - Skolā sāk rīkot „atvērtās durvis”, iepazīstinot ar sasniegumiem, metodiku, labo gaumi.
1978. gads - RLMV 50. gadu jubilejas izstāde Rīgas Valsts Mākslas muzejā.
1985. gads 27. maijs - RLMV direktors - dizainers Ziedonis Grigorjevs.
1988. gads - Izstāžu zālē „Latvija” izstāde „RLMV-60”. Absolventu salidojums Ogres kultūras namā, galvenā koordinatore Keramikas nodaļas vadītāja Inese Pētersone.ATJAUNOTĀS LATVIJAS LAIKS

 

1991. gads - RLMV direktors Alvis Līdaks.
1992. gads - Ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu RLMV tiek reorganizēta par Rīgas Lietišķās mākslas koledžu ar 5 gadu apmācību (RLMK).
- Latvijas Republikas Ministru padome nodod RLMK valdījumā ēku K. Valdemāra ielā 139 un dienesta viesnīcu Ēveles ielā 2. Skolas valdījumā paliek ēka Lāčplēša ielā 55.
1996. gads - Ēkā K. Valdemāra ielā 139 darbu uzsāk rokdarbu, trikotāžas, stikla apstrādes, ādas apstrādes, dekoratīvās noformēšanas, modelēšanas un konstruēšanas nodaļas, kā arī zīmēšanas, gleznošanas klases un bibliotēka. Uz skolu pārceļas vispārizglītojošo mācību priekšmetu klases no Stabu ielas 14. Ēkā Lāčplēša ielā 55 darbu turpina metālapstrādes, koktēlniecības, keramikas un tēlniecības nodaļas.
1997. gads - Sākas regulāra izglītojamo un pedagogu dalība starptautiskās apmaiņas programmā „Leonardo da Vinči”.
1998. gads - Skolā tiek atvērta izstāžu zāle – skatāmas gadskārtējas diplomdarbu projektu un diplomdarbu, pedagogu, absolventu un izglītības programmu izstādes.
- Sadarbības partneri: Mākslas un dizaina koledža Šveicē, „Kostfack” mākslas, amatu un dizaina koledža Zviedrijā, Dienvidrietumu mākslas, amatu un dizaina institūts Somijā, Mākslas akadēmija Igaunijā.
1999. gada 4. decembris - Izstāžu zālē atklāj Baltijas jūras valstu darbu izstādi „Baltic Sea Four”. Skola pierāda, ka strādā līdzvērtīgi augstskolām un iekļaujas mūsdienu dizaina nostādnēs.
2000.-2003. gads - Skolas izglītojamie piedalās Starptautiskā dizaina biennālē Sentetjēnā (Francija), Starptautiskā Ceļojošā izstādē „Via Europea”, izstādē „Design Inspirations” Hannoverē (Vācijā).
2002. gada 7. janvāris - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ministres K. Pētersones rīkojums – RLMK nosaukumu mainīt uz "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (RDMV) ar četru gadu apmācības programmu.
2004. gads 1. decembris - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts par veiksmīgu dalību starptautiskajā dizaina biennālē Saint-Etienne 2004 un iegūto titulu "The best School of Biennalle".
2010./2011. mācību gads - Skolā tiek īstenotas 10 izglītības programmas (apģērbu dizaina, ādas izstrādājumu dizaina, interjera dizaina, stikla izstrādājumu dizaina, struktūras tekstila, keramikas izstrādājumu dizaina, formas tekstila, koka izstrādājumu dizaina, formas dizaina un metāla izstrādājumu dizaina programmas).
2013./2014. mācību gads - Tiek izveidotas divas jaunas izglītības programmas: Reklāmas dizains ar mācību ilgumu 4 gadi un Reklāmas dizains (izglītojamajiem ar vidusskolas izglītību) ar mācību ilgumu 2 gadi.

2015./2016. mācību gads - Tiek izveidota jauna izglītības programma: Keramikas izstrādājumu dizains (izglītojamajiem ar vidusskolas izglītību) ar mācību ilgumu 2 gadi.

2015. gada 3. novembris - Ar Ministru kabineta rīkojumu "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iegūst profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu un iegūst jaunu nosaukumu - Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola".

2016. gada 20. septembris Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" tiek piešķirta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas decentralizētās aktivitātes "Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta 2016.-2020. gadam".

 

 

Informācija atjaunota 12.09.2019.