PIETEIKŠANĀS NORDPLUS JUNIOR PROGRAMMAS MOBILITĀTEI ISLANDĒ

24.11.2021.

 

Aicinām pedagogus pieteikties Nordplus Junior programmas projekta “Developing creativity and innovation in the teaching process in the field of art and design” mobilitātei, kas notiks Islandē 2022. gada janvārī. 

Pieteikšanās termiņš: 03.12.2021.

Projekta “Developing creativity and innovation in the teaching process in the field of art and design” mērķis ir pilnveidot un attīstīt radošumu un jauninājumus mācību procesā – dizaina un mākslas apguvē. Projekta mobilitāte sniegs ieskatu dizaina un mākslas programmās divās dažādās valstīs un divās dažādās izglītības sistēmās. Projekta dalībnieki – pedagogi, uzzinās par dažādām metodēm mākslas un dizaina mācīšanā, liekot uzsvaru uz radošumu un inovācijām. Šī projekta galvenais mērķis ir ideju apmaiņa, metožu salīdzināšana un partnerskolas pedagogu darba ēnošana.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC „RDMV” pedagogi no dizaina un mākslas izglītības programmām, kā arī zīmēšanas un gleznošanas cikla pedagogi.

 

Pedagogu konkursa pieteikums sastāv no: 

1. iesnieguma, kas adresēts PIKC "RDMV" direktoram (iesnieguma paraugu skatīt pielikumā Nr.1);
2. motivācijas vēstules, kurā iekļautas profesionālās kompetences un došanās mobilitātē pamatojums;
3. CV (Europass formātā, obligāti iekļaut svešvalodu zināšanu novērtējumu).

 

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 24.11.2021. līdz 03.12.2021. plkst. 11:00 starptautisko projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Zane Struberga, tālrunis: 66154233, e-pasts: project@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 06.12.2021. līdz 07.12.2021.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 08.12.2021., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/

Iesniegums /PDF/