Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkas Lāčplēša ielā Eiropas atklāšana

05.09.2014.

 

2014. gada 12. septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 55, notiks rekonstruētās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkas Eiropas atklāšana un grāmatas “Koka māja. Wooden House” atvēršana.

 

Pasākums notiks "Eiropas kultūras mantojuma dienu” programmas ietvaros, tajā piedalīsies starptautiskās pieminekļu aizsardzības organizācijas Europa Nostra delegācija. Sekmīgi realizētajai rekonstrukcijai jau rakstiski izteikuši atzinību Europa Nostra prezidents Plasido Domingo un bijušais prezidents Dānijas princis konsorts Henriks. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas koka ēka rekonstruēta pēc Europa Nostra iniciatīvas ar ERAF finansiālu atbalstu.

 

Saskatot Rīgas koka arhitektūras mantojuma arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību, 2000. gadā Europa Nostra piedāvāja finansiālu un profesionālu atbalstu Rīgas vēsturiskās koka apbūves saglabāšanas aktualizēšanā un īstenošanā, un ierosināja Rīgas pilsētai kopīgiem spēkiem atjaunot kādu vērtīgu koka māju pilsētas centrā. Tika izveidota biedrība Latvia Nostra (dibinātāji: Dānijas Kultūras institūta direktore Rike Helmsa, Berga Bazāra līdzīpašniece, mākslas vēsturniece Ieva Laukers, arhitekti Pēteris Blūms, Juris Dambis un Zaiga Gaile) un atjaunošanai izraudzīta ēka Lāčplēša ielā 55, kas celta 1819. gadā kā Katrīnas skola. Starptautiskā sadarbības projekta mērķis bija izcelt Rīgas koka arhitektūras unikālās īpašības un mainīt sabiedrības attieksmi pret koka mantojumu, kā arī demonstrēt mūsdienīgu pieeju vecu koka ēku rekonstrukcijā un restaurācijā. Arhitektes Zaigas Gailes birojs 2001. gadā izstrādāja skolas ēkas atjaunošanas projektu, desmit gadu laikā tas divas reizes tika pārskatīts un aktualizēts, līdz 2011. gadā saņēma ERAF finansējumu, un sākās atjaunošanas darbi. Ēkas rekonstrukcija tika pabeigta 2013. gada decembrī, un 2014. gada maijā Latvijas arhitektūras Gada skatē projekts ieguva Latvijas Arhitektūras Lielo gada balvu – žūrija novērtēja tā konceptuālo ieceri un realizāciju kā jūtīgu un pārlaicīgu visaugstākā līmeņa arhitektūras darbu.

 

Skolas ēkas vēsture un atdzimšana dokumentēta grāmatā “Koka māja. Wooden House”. Grāmatā apkopoti stāsti un vizuālas liecības par skolu un dzīvi tajā no Katrīnas skolas laikiem līdz rekonstrukcijai – Rīgas un Tartu arhīvu materiāli, ēkas oriģinālie rasējumi, dažādu laiku ēkas uzmērījumi, plāni, zīmējumi, dokumenti, fotogrāfijas, bijušo un tagadējo audzēkņu un pedagogu atmiņas un mācību darbu reprodukcijas, Europa Nostra dalībnieku vēstules – akcentējot ēkas vietu Rīgas kultūrtelpā un lomu Eiropas arhitektūras kontekstā. Zaigas Gailes detalizēti aprakstītā ēkas atjaunošanas projekta koncepcija un gaita atklāj arhitektes biroja darba filozofiju un piedāvā metodisku materiālu arhitektūras mantojuma saglabāšanā.

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas rekonstrukcijas projekta autori:

Zaigas Gailes birojs – Zaiga Gaile, Ingmārs Atavs, Liene Griezīte, Andra Šmite, Ģirts Kalinkevičs, Ineta Solzemniece-Saleniece, Dāvis Gasuls, Kristīne Riba, Romans Siņicins.
Pasūtītājs: Biedrība Latvia Nostra, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola.
Būvnieks: SIA “Abora”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums “AG”.
Projekts: 2000, 2009–2013.

 

Grāmatas “Koka māja. Wooden House” idejas autore: Zaiga Gaile

Izdevējs: Biedrība Latvia Nostra.
Tekstu autori: Zaiga Gaile, Liene Zemīte, Anita Čerpinska, Anita Vanaga, Jānis Borgs
Mākslinieki: Kirils Kirasirovs, Monika Grūzīte.
Redaktors: Vilnis Vējš.
Tulkotāja: Ieva Lešinska.
Latviešu teksta korektore: Guna Kalniņa.
Angļu teksta korektors: Marks Geibers.
Atjaunoto ēku un interjeru fotografējis: Ansis Starks, 2014.

 

Teksts: Liene Zemīte, Zaigas Gailes birojs.