Uzņemšana 2014./2015. mācību gadam

01.05.2014.

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola aicina mācīties kādā no 11 akreditētajām profesionālās izglītības programmām, kurās tiek apgūtas mūsdienu mākslā, dizainā un amatniecībā pieprasītas prasmes. Ja vēlies kļūt patiesi neatkarīgs un iemācīties tagad un nākotnē vērtīgu amatu, šī ir Tava īstā iespēja!


Dokumentu pieņemšana notiks no 2. jūnija līdz 30. jūnijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Rīgā, K. Valdemāra ielā 139.


Uzņemam audzēkņus 2014. /2015. mācību gadam šādās izglītības programmās:


Apģērbu dizains
Ādas izstrādājumu dizains
Formas dizains
Formas tekstils
Interjera dizains
Keramikas izstrādājumu dizains
Koka izstrādājumu dizains
Metāla izstrādājumu dizains
Reklāmas dizains
Reklāmas dizains pēc vidusskolas
Stikla izstrādājumu dizains
Struktūras tekstils

 

Uzņemam izglītojamos ar pamatizglītību (izglītības programmā „Reklāmas dizains” – arī ar vidējo izglītību). Mācību ilgums ir 4 gadi (izglītības programmā „Reklāmas dizains” ar iegūtu vidējo izglītību – 2 gadi).

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie saņem Valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju, ir iespēja stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un stažēšanās projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama skolas sporta zāle, kafejnīca un dienesta viesnīca.


Reflektantiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:


1. Iesniegums.
2. Izglītības dokumenta kopija.
3. Izziņa par veselības stāvokli.
4. Pases vai personas apliecības kopija.
5. Četras fotokartītes 3x4 cm.
6. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
7. Mākslas skolas izglītības dokumenta kopija.
8. Reflektantiem, kuri ir personas ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem – dokumenti, kas apliecina minēto statusu.


Iestājpārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā notiks no 1. līdz 3. jūlijam.


Iestājpārbaudījumu konsultācijas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā notiks 30. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 K. Valdemāra ielā 139.


Katrā izglītības programmā uzņem personas konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājeksāmenos iegūto punktu skaitu, pie iegūto punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

Nāc mācīties Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā – tas ir Tavs ceļš uz radošām idejām!