Apģērbu dizains

Apģērbu dizaina izglītības programmā apgūst tērpu tapšanas procesu - zīmē, skicē, izmanto datorprogrammu iespējas, mācās konstruēt, modelēt, šūt. Iepazīstas ar apģērbu šūšanas tehnoloģiju. Apgūst prasmes stilu veidošanā.

 

» Apģērbu dizaina jomā strādājošajam speciālistam ir jābūt radošam un jāprot strādāt komandā. Jāpārzina viss process - sākot no skices līdz gatava izstrādājuma prezentācijai.

                  

Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Prot zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot proporcijas, apjomus, pārzina konstruēšanu un modelēšanu, prot pielietot materiālus un tehnoloģijas. Sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus apģērbu dizaina modeļu etalonus, piedalās to sagatavošanā ieviešanai ražošanā. Veic izpildāmā darba projektēšanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta ietvaros. Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas. Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas paveras gan Latvijas, gan Eiropas dizaina augstskolās.

 

 

Informācija atjaunota 27.04.2021.

Rita Piešiņa

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece, Latvijas Dizaineru savienības biedre

Izglītības programmas vadītāja

 

"Apģērbu dizainers ir profesija, kurā jāprot materializēt sajūtas. Skolā tas ir darbs ar jauniešiem, mācot visu procesu no idejas līdz gatavam izstrādājumam."

Pedagogi
VELGA JĀKOBSONE

Profesionālais maģistrs

pedagoģijā (Mg.paed.), 

mākslas pedagoģe

LAURA STEPĀNE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.),

gleznotāja

SABĪNE OGA

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.)

 

DAINA ŠĶIŅĶE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), dizainere

INGA DIŠLERE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.),

māksliniece

Informācija Apģērbu dizaina speciālists /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence /PDF/
Izglītības programmas akreditācijas lapa /PDF/
Programmas pamatdati /PDF/