Formas tekstils

Formas tekstils ir tekstildizaina nozare, kas apvieno no tekstilmateriāla darinātus dizaina izstrādājumus, kuri veido formu (apjomu) – no sīkas rotaļlietiņas līdz prāvai sēdmēbelei (sēdspilvenam, krēsla apvalkam, gaismas objektam). Arī apģērbs un aksesuāri (cepures, cimdi, somas, apavi u.c.) ir formas tekstila izstrādājumi.

Formas tekstila programmas mērķis ir veidot izglītojamajos izpratni par dizainu kā lietu tapšanas procesu – no pirmās ideju skices līdz gatavam darbam. Mācību laikā tiek attīstīts radošums, spēja iedziļināties un analizēt, meklēt risinājumus un novest ieceri līdz mērķim.


» Mūsu galvenais darba instruments ir PRIEKS!


Formas tekstila izglītības programmā līdztekus ir iestrādāti divi pamatvirzieni - Interjera priekšmetu dizains un Apģērbu modelēšana. Abos virzienos ir iekļauti EKO dizaina un EKO modes uzdevumi.

KOMPOZĪCIJĀ tiek apgūta prasme ideju atspoguļot grafiski – no pirmās ar roku darinātās skices līdz dizaina priekšmeta projektam; DATORGRAFIKĀ apgūst Adobe Illustrator un Photoshop grafiskās programmas; INTERJERA PROJEKTĒŠANĀ – pamatiemaņas telpas dizaina projektēšanā; MODELĒŠANĀ-KONSTRUĒŠANĀ apgūst tehnisko modelēšanu un šūšanu; DARBS MATERIĀLĀ idejas tiek realizētas materiālā, izmantojot dažādās formas veidošanas iespējas tekstilmateriālā – šūtas un pildītas, locītas, konstrukcijā iestieptas, līmētas uz formas, apvilktas ap formu, konstruktīvi modelētas, pītas, tītas, adītas, veltas un tvaicētas; KVALIFIKĀCIJAS PRAKSĒ  tiek nostiprinātas specialitātē iegūtās prasmes; MATERIĀLU MĀCĪBĀ tiek iepazīti darba procesā izmantotie materiāli un to īpašības; DIZAINA UN STILU VĒSTURĒ  iepazīstina ar dizaina jēdzienu no pirmsākumiem līdz pasaules dizaineru sasniegumiem mūsdienās.

 

 

Informācija atjaunota 15.06.2020.

Kristīne Ramane

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.), tekstilmāksliniece

 

"Bez formas tekstila izstrādājumiem dzīve nav iedomājama tāpat kā bērnība bez plīša lāča, cilvēks bez apģērba un māja bez mīļa spilvena. Iespēju ir ļoti daudz, mēs zinām kur..."

Pedagogi
DAINA ŠĶIŅĶE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.), dizainere

VELGA JĀKABSONE

Profesionālais maģistra grāds

pedagoģijā

(Mg.paed.), mākslas pedagoģe

INESE MAILĪTE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), dizainere

MĀRA AVOTNIECE

Dekoratīvās mākslas

mākslinieka kvalifikācija,

augstākā izglītība

DACE BĒRZIŅA

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), dizainere

Informācija Materiālu dizaina speciālists /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence /PDF/
Izglītības programmas akreditācijas lapa /PDF/
Programmas pamatdati /PDF/