SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJAS UN UZŅEMŠANA

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM 2017./2018. MĀCĪBU GADA 2. PUSGADĀ

 

KONSULTĀCIJU LAIKI

Sestdienās    plkst. 10.00 – 16.30
Ceturtdienās plkst. 16.30 – 19.40

 

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Sestdiena 03.02.2018. 17.02.2018. 03.03.2018. 17.03.2018. 07.04.2018. 14.04.2018. 28.04.2018. 12.05.2018. 19.05.2018.*

Ceturtdiena 01.02.2018. 15.02.2018. 01.03.2018. 15.03.2018. 29.03.2018. 12.04.2018. 26.04.2018. 10.05.2018.

Sestdiena

19.05.2018.*

08.02.2018. 22.02.2018. 08.03.2018. 22.03.2018. 05.04.2018. 19.04.2018. 03.05.2018. 17.05.2018.

*Noslēguma konsultācija notiks sestdien - 2018. gada 19. maijā. Darbu vērtējums, tikšanās ar izglītības programmu vadītājiem.

 

UZ KONSULTĀCIJĀM JĀŅEM LĪDZI

ZĪMĒŠANĀ -papīrs A3, piespraudes, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija, papīrs

GLEZNOŠANĀ - papīrs (akvareļu A3), piespraudes, otas, guašas krāsas, zīmuļi, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai, papīrs vai avīze (paklāšanai zem gleznojuma).

VEIDOŠANĀ - plastilīns (vienkrāsains), veidošanas steks, nazis, papīrs, koka vai plastmasas paliktnis (dēlītis) izmērs apm. 15x15 cm, špakteļlāpstiņa (~8cm plata), trijstūra lineāls.

KOMPOZĪCIJĀ– klade (rūtiņu), zīmuļi, tuša, velce, lineāls, otas, guašas krāsas, lupatiņa, trauks ūdenim, balts šķīvis krāsu sajaukšanai, rasēšanas papīrs A4, rapidografs (biezums: 0,5; 0,2; 0,05)

 

************************************************************************************************************************************

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamo uzņemšanas noteikumi:

 

IZGLĪTOJAMAJIEM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:

1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. MĀCĪBU GADAM

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU DIENESTA VIESNĪCĀ

 

REFLEKTANTA ANKETA

 

PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

 

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iestājpārbaudījumu norises kārtība 2017./2018. mācību gadam:

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA"

 

Katrā specialitātē uzņem tās personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas visvairāk punktu, pie summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota personai, kura visvairāk punktus ieguvusi Kompozīcijā.

 

Kontakti:

(+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

Informācija atjaunota 05.03.2018.