SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJAS UN UZŅEMŠANA

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM 2017./2018. MĀCĪBU GADA 2. PUSGADĀ

 

KONSULTĀCIJU LAIKI

Sestdienās    plkst. 10.00 – 16.30
Ceturtdienās plkst. 16.30 – 19.40

 

SAGATAVOŠANAS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Sestdiena 03.02.2018. 17.02.2018. 03.03.2018. 17.03.2018. 07.04.2018. 14.04.2018. 28.04.2018. 12.05.2018. 19.05.2018.*

Ceturtdiena 01.02.2018. 15.02.2018. 01.03.2018. 15.03.2018. 29.03.2018. 12.04.2018. 26.04.2018. 10.05.2018.

Sestdiena

19.05.2018.*

08.02.2018. 22.02.2018. 08.03.2018. 22.03.2018. 05.04.2018. 19.04.2018. 03.05.2018. 17.05.2018.

*Noslēguma konsultācija notiks sestdien - 2018. gada 19. maijā. Darbu vērtējums, tikšanās ar izglītības programmu vadītājiem.

 

UZ KONSULTĀCIJĀM JĀŅEM LĪDZI

ZĪMĒŠANĀ -papīrs A3, piespraudes, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija, papīrs

GLEZNOŠANĀ - papīrs (akvareļu A3), piespraudes, otas, guašas krāsas, zīmuļi, trauks ūdenim, lupatiņa, trauks krāsu sajaukšanai, papīrs vai avīze (paklāšanai zem gleznojuma).

VEIDOŠANĀ - plastilīns (vienkrāsains), veidošanas steks, nazis, papīrs, koka vai plastmasas paliktnis (dēlītis) izmērs apm. 15x15 cm, špakteļlāpstiņa (~8cm plata), trijstūra lineāls.

KOMPOZĪCIJĀ– klade (rūtiņu), zīmuļi, tuša, velce, lineāls, otas, guašas krāsas, lupatiņa, trauks ūdenim, balts šķīvis krāsu sajaukšanai, rasēšanas papīrs A4, rapidografs (biezums: 0,5; 0,2; 0,05)

 

************************************************************************************************************************************

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamo uzņemšanas noteikumi:

Reflektantiem (nepilngadīgajiem reflektantiem jāierodas kopā ar vecākiem) jāiesniedz šādi dokumenti:


1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases vai personas apliecības kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;

8. Var pievienot vēl citus, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus dokumentus.

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2018./2019. MĀCĪBU GADAM

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

REFLEKTANTA ANKETA


PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Katrā specialitātē uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ieguvuši visvairāk punktu, pie punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota reflektantam, kurš visaugstāko punktu skaitu ieguvis Kompozīcijā.

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iestājpārbaudījumu norises laiks 2018./2019. mācību gadam: 

27.06.2018. zīmēšana 

28.06.2018. gleznošana

29.06.2018. veidošana un kompozīcija 

 

Kontakti:

(+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

Informācija atjaunota 21.05.2018.