Uzņemšanas rezultāti 2018./2019. mācību gadam

 

SKATĪT UZŅEMŠANAS REZULTĀTUS >

Uzņemtie PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” izglītības programmās 2018./2019. mācību gada 1.kursā.

 

SKATĪT IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTUS >

 

PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA" IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2018./2019. MĀCĪBU GADAM

PIKC "RDMV" izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Katrā specialitātē uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ieguvuši visvairāk punktu, pie punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota reflektantam, kurš visaugstāko punktu skaitu ieguvis Kompozīcijā.

 

Kontakti:

(+371) 66154230

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

 

 

 

Informācija atjaunota 05.07.2018.