Publiskie iepirkumi

 

Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (MIKC "RDMV") informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu Pārejas noteikumu 3. punkta 4. daļu no 2019. gada 1. janvāra iepirkumiem 9. un 10. panta kārtībā pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv. Informējam, ka 2019. gada 1. janvāra informācija par MIKC "RDMV" veiktajiem iepirkumiem būs pieejama tikai elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv un publikāciju vadības sistēmā iub.gov.lv.

 
LĪGUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA IDENTIFI-KĀCIJAS NUMURS

PAZIŅOJUMA
PUBLIKĀCIJAS DATUMS
IUB MĀJASLAPĀ
/RDMV MĀJASLAPĀ
PIETEIKUMU/
PIEDĀVĀJUMU
IESNIEGŠANAS
TERMIŅŠ
PIEGĀDĀTĀJA
NOSAUKUMS

LĪGUMCENA/

PAREDZAMĀ

LĪGUMCENA

- EUR
(BEZ PVN)

LĪGUMA
IZPILDES
TERMIŅŠ

PAPILDUS
INFORMĀCIJA

Koka un metāla apstrādes iekārtu un to aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbības nodrošināšanai

PIKC RDMV 2018/17 07.12.2018. 18.12.2018.
plkst.11:00
PĀRTRAUKTS PĀRTRAUKTS 24 mēneši

  Atbilde uz jautājumu

  Lēmums

Datortehnikas un to komponenšu iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbības nodrošināšanai

PIKC RDMV 2018/16 06.12.2018. 17.12.2018.
plkst.11:00
AS "Capital" 10 878,50 24 mēneši

  Lēmums

 

Būvmateriālu iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbības nodrošināšanai

PIKC RDMV 2018/15 03.12.2018. 14.12.2018.
plkst.11:00
SIA "Depo DIY" 39 561,27 24 mēneši

  Atbilde uz jautājumu

  Lēmums

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” darbiniekiem

Nr. PIKC RDMV 2018/14 28.11.2018. 14.12.2018.
plkst.11:00
AAS "BTA Baltic Insurance Company" 26 010,24

01.01.2019.-

31.12.2019.

  Lēmums

"Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana jaunu programmu ieviešanai"

PIKC RDMV 2018/13/ERAF 07.11.2018. 23.11.2018.

plkst.14:00

SIA "SENTIOS" 37 943,00 4 nedēļas   Atklāts konkurss

  Iepirkuma dokumentācija
  elektroniski pieejama

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14636

  Lēmums

 

"Elektroenerģijas iegāde, kur vismaz 50 procenti enerģijas nodrošina atjaunojamie enerģijas avoti (RES-E) un/vai augstas efektivitātes koģenerācija Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbības nodrošināšanai"

PIKC RDMV 2018/12 26.10.2018.

06.11.2018.

plkst.11:00

SIA "AJ POWER" 32 591,7 24 mēneši

  Lēmums

"Datortehnikas piegāde, montāža un uzstādīšana" PIKC RDMV 2018/11/ERAF 23.08.2018.

03.09.2018.

plkst.15:00

I daļa - SIA "BALTAUDIO", 10603.12 EUR bez PVN.

II daļa - AS "CAPITAL" filiāle, 820.00 EUR bez PVN.

III daļa - SIA "ATEA", 6720.00 EUR bez PVN.

18 143,12 3 nedēļas

  Nolikums

  Finanšu piedāvājums

  Tehniskā specifikācija

  Lēmums

"Datortehnikas piegāde, montāža un uzstādīšana"

PĀRTRAUKTS

PIKC RDMV 2018/10/ERAF 22.08.2018.

03.09.2018.

plkst.15:00

- - 3 nedēļas

  Nolikums

 

"Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana"

VEIKTI GROZĪJUMI

PIKC RDMV 2018/9/ERAF

24.08.2018.

09.10.2018.(jauns)

10.09.2018.

plkst.13:00

22.10.2018.

plkst. 13:00 (jauns)

I daļa - "SAINT TECH" filiāle, 42861.96 EUR bez PVN.

II daļa - SIA "Sentios" filiāle, 6054.00 EUR bez PVN.

48 915,96 4 nedēļas   Atklāts konkurss

  Iepirkuma dokumentācija

  elektroniski pieejama

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13217

  Lēmums

"Sadzīves tehnikas un elektropreču piegāde" PIKC RDMV 2018/8/ERAF 13.06.2018.

26.06.2018.,

plkst. 10:00

I daļa - UAB "ISKU BALDAI" filiāle, 15606.00 EUR bez PVN.

II daļa - SIA "Sentios" filiāle, 1740.00 EUR bez PVN.

17 346,00 2 nedēļas

  Nolikums 

  Lēmums

  Lēmums2

"Būvuzraudzība objektos Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2" PIKC RDMV 2018/7/ERAF 05.06.2018. 18.06.2018., 14:00 SIA CMB 5 716,00 4 mēneši 

  Nolikums

  Lēmums

 

"Būvuzraudzība objektos Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2"

PĀRTRAUKTS

PIKC RDMV 2018/6/ERAF 04.06.2018. 15.06.2018., plkst. 14:00 _ _ 4 mēneši

  Nolikums 

  Lēmums

"Būvdarbi Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2" PIKC RDMV 2018/5/ERAF 30.05.2018. 15.06.2018., plkst. 13:00

SIA Āboltiņa būvuzņēmums "AG"

 

578 202,47 4 mēneši    Atklāts konkurss

  Iepirkuma dokumentācija

  elektroniski pieejama

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11531

  Tehniskā dokumentācija 

  Noslēguma ziņojums

 

"Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" vajadzībām"

PIKC RDMV 2018/4/ERAF

09.05.2018.

Līdz 2018.gada 7.jūnijam plkst. 09:00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas  e-konkursu apakšsistēmā

I daļa - UAB "ISKU BALDAI" filiāle, 145445.61 EUR bez PVN.

II daļa - UAB "ISKU BALDAI" filiāle, 26759.98 EUR bez PVN.

III daļa - "SAINT TECH" filiāle, 19910.00 EUR bez PVN.

192 115,59 Saskaņā ar nolikumu

  Atklāts konkurss

  (virs ES sliekšņa)


  Iepirkuma dokumentācija

  elektroniski pieejama

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10898

 

"Būvuzraudzība objektos Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2" PIKC RDMV 2018-3/ERAF 13.04.2018. 24.04.2018. plkst. 13:00 SIA CMB 3 600,00  3 mēneši

  Nolikums 

  Lēmums 1

  Lēmums 2

 

"Būvdarbi Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2"

VEIKTI GROZĪJUMI 

PIKC RDMV 2018/2/ERAF 29.03.2018.

02.05.2018.

plkst. 13:00

- 578 512,00 3 mēneši

  Nolikums

  Nolikums ar 16.04.2018. grozījumiem 

  Lokālā tāme “Profesionālās izglītības kompetences centra      “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” skolas ēkas telpu      Rīgā, K. Valdemāra ielā 139 vienkāršotā atjaunošana”

  Lokālā tāme “Profesionālās izglītības kompetences centra      “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” dienesta viesnīcas      Rīga, Ēveles ielā 2 telpu pārplānošana un ieejas kāpņu        atjaunošana”

  Tehniskā dokumentācija

  Atbilde uz jautājumu 

  Skiču projekts 

  Noslēguma ziņojums

"Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/010 "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija" darbības – iepirkumu speciālista pakalpojums – nodrošināšana uz uzņēmuma līguma pamata"

PIKC RDMV 2018/1 31.01.2018. 12.02.2018. plkst. 11:00 Sarmīte Zandare 5 700,00 8 mēneši 

  Līgums

 

"Gaismas ķermeņu iebūvēšana ēkas K.Valdemāra ielā 139 gaiteņos Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” infrastruktūras uzlabošanai"

RDMV 2017/6 13.11.2017. 24.11.2017. plkst. 10:00 SIA "SLM Solutions" 16 697,56 Līdz 15.12.2017.

  Lēmums

Mēbeļu piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" darbības nodrošināšanai

RDMV 2017/4

23.10.2017.

 

13.11.2017. plkst. 10:00 UAB ISKU Baldai filiāle 119 350,36 Līdz 22.12.2017.

  Ziņojums 

Būvmateriālu iegāde RDMV 2017/3

29.09.2017./

29.09.2017. 

12.10.2017.,

plkst. 11:00

SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" 23 473,44 24 mēneši

  Lēmums

  Atbilde uz jautājumu 

Elektroenerģijas iegāde RDMV 2017/2

08.09.2017.

/08.09.2017.

26.09.2017.,

plkst. 11:00

SIA "INTER RAO LATVIA" 11 730,91  12 mēneši

  Lēmums

Datortehnikas piegāde RDMV 2017/1

15.06.2017. 

/ 15.06.2017. 

28.06.2017., plkst. 10:00 AS IM Arvutid filiāle
“Ideal Solutions”
20 930,00  10 (desmit) darba dienas no Līguma noslēgšanas dienas

  Lēmums

Datortehnikas piegāde RDMV 2016/4

22.06.2016.

/ 22.06.2016.

05.07.2016., plkst.10:00 AS IM Arvutid filiāle
“Ideal Solutions”
6 952.08 1 mēnesis

  Lēmums

Fotostudijas un tekstila darbnīcas mēbeļu piegāde un uzstādīšana

RDMV 2016/3

22.06.2016. 

/ 22.06.2016.

05.07.2016. plkst.11:00   4 869.00 1 mēnesis

  Lēmums

Elektroenerģijas iepirkums RDMV 2016/2

07.06.2016.  

/ 07.06.2016.

20.06.2016. plkst. 11:00 SIA “GETON ENERGY” 9 391.47 12 mēneši

  Lēmums

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana RDMV 2016/1

04.03.2016. 

/04.03.2016.

15.03.2016. plkst. 11:00

I daļa - SIA 'AJ Produkti", 478.00 EUR bez PVN.

II daļa - UAB ISKU Baldai filiāle, 2698.00 EUR bez PVN

3 176.20 1 mēnesis

  Lēmums

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana