ABSTRAKTĀS GLEZNIECĪBAS KONKURSA "SPĒLE" LAUREĀTU APBALVOŠANA