PIKC "RDMV" izglītojamo glezniecības mācību darbu izstāde "Klusā daba"