PIKC "RDMV" IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI GLEZNIECĪBAS KONKURSĀ