Dizaina manifestācija

07.01.2015.

 

Latvijas laikmetīgā dizaina ekspozīciju un notikumu cikls DIZAINA MANIFESTĀCIJA ir iedvesmojoša un vērienīga Latvijā radītā dizaina daudzveidības un pieejamības manifestēšana.

 

Mērķis ir vienkāršā, iedvesmojošā un interaktīvā veidā parādīt Latvijā radīto dizainu kā starpdisciplināru izpausmju rezultātu. Atklāt tā klātbūtni un potenciālu jebkuras nozares ietvaros. Uzsvērt tā daudzveidību un plašo pielietojamību. kas var vairot Latvijas ekonomisko izaugsmi un labbūtību.

 

Ar šo ciklu tās autori vēlas aktualizēt diskusiju sabiedrībā par dizaina klātbūtni un lomu dažādās dzīves jomās, kā arī uzjundīt jautājumu par ikkatra tiesībām uz dizainu – indivīda, uzņēmēja, pašvaldības un valsts, kā tiesībām uz kvalitāti vārda visplašākajā nozīmē. Autoru prāt, šīs tiesības ir tikpat fundamentālas, kā tiesības uz darbu, uz brīvību, uz dzīvību.


DIZAINA MANIFESTĀCIJA ietver četras ekspozīcijas – Reputācija, Humanizācija, Informācija un Situācija.


Tā katra veltīta konkrētam aspektam – starptautiski atzītam dizaina sniegumam, dizaina pieejamībai ikvienam un it visur, grafikas dizaina daudzveidībai, un esošās dizaina situācijas manifestācijai. Ceram, ka, atklājot visas šīs dažādās dizaina šķautnes, tas no nesaprasta fona trokšņa sabiedrības acīs pārtaps par būtiskuelementu mūsu dzīvēs. Jo dizains nav piedeva vai radoša kaprīze, tas ir priekšnosacījums labākai pasaulei.

 

REPUTĀCIJA. Latvijas dizaina nozīmīgākie starptautiskie sasniegumi.

08.01. - 05.07.2015.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

HUMANIZĀCIJA. Latvijas dizaina objektu klātbūtnes, lietojamības un pievienotā vērtības demonstrēšana dažādās jomās un indivīda sadzīves situācijās.

05.02. - 29.03.2015.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

 

INFORMĀCIJA. Latvijas grafikas dizaina dažādie aspekti - produktos, pakalpojumos un procesos.

05.03. - 29.03.2015.

Latvijas Mākslas akadēmijas 1.stāva izstāžu zāle

 

SITUĀCIJA. Latvijas laikmetīgā dizaina situācija un sasniegumi.

01.10. - 31.10.2015.

Latgales vēstniecība GORS

 

 

 

Avots: DIZAINA MANIFESTĀCIJA