Gata Vanaga lekcija par burtveidolu dizaina attīstību Latvijā

14.11.2017.

 

29. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē (1. stāvā) notiks grafiskā dizaina vēstures pētnieka un PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagoga Gata Vanaga lekcija "Burtveidolu dizaina attīstība Latvijā no 20. gs. sākuma". Ieeja bez maksas.

"Mūsdienu datortehnoloģija ir atvieglojusi burtveidolu izveidi, ļaujot brīvi radīt jebkuras formas. Taču vai mūsdienu grafiskie dizaineri, grafiķi to izmanto? Tikai retais nodarbojas ar jaunu burtveidolu izveidi. Šobrīd fontu dizaina kultūra ir kļuvusi par elitāru nodarbošanos grafisko dizaineru vidū. Taču, ja mēs palūkojamies Latvijas grafiskā dizaina vēsturē, varam ieraudzīt daudz drosmīgus un radoši inovatīvus burveidolu risinājumus," Gatis Vanags iezīmē tēmas aktualitāti.

Lekcijā tiks apskatīts tādu izcilu Latvijas mākslinieku kā Anša Cīruļa un Jūlija Madernieka, Romana Sutas, Sigismunda Vidberga, Indriķa Zeberiņa, Kārļa Sūniņa, Niklāva Strunkes, Konrāda Ubāna un Hildas Vīkas veikums burtveidolu dizainā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pēckara periodam, ko pārstāv gleznotājs, grafiķis un scenogrāfs Ģ. Vilks, kurš gan savās ilustrācijās, gan grāmatu vāku noformējumos izmantojis paša veidotus burtus. Līdzīgi kā Ģ. Vilks arī Kārlis Sūniņš Latvijas mākslas vēsturē nav pazīstams kā burtu dizainers, bet gan kā izcils akvarelists un grāmatu ilustrators. Kaut arī K. Sūniņa radītie burtveidoli nav pilnībā apzināti, lekcijā būs iespēja iepazīties ar to meistarīgākajiem paraugiem. Lekcija noslēgsies ar ieskatu 20. gs. 50.–60. gadu burtveidolu dizainā Latvijā, kas bija piestrāvots ar tautiskā romantisma noskaņām.

Lekcija papildina iespiedtehnikām veltīto izstādi "Melnās mākslas darbnīca", kas apskatāma LNB 1. stāva ātrijā un izstāžu zālē bibliotēkas darba laikā līdz 2018. gada 25. februārim.

Attēls: Gata Vanaga veidota burtveidolu paraugu kolāža.