Ilgas Dreiblates personālizstāde "Visa dzīve ar porcelānu"

 

09.12.2016.

 

Šī gada 15. decembrī plkst. 18.00 Rīgas Porcelāna muzejā tiks atklāta Ilgas Dreiblates personālizstāde „Visa dzīve ar porcelānu”.

 

Rīgas Porcelāna muzejs turpina izstāžu sēriju, kas veltīta māksliniekiem, kuri strādājuši Rīgas Porcelāna rūpnīcā, veidojot rūpnieciski ražotās produkcijas dizainu, kā arī individuālus autordarbus.

Šajā gadā jau notikušas personālizstādes šādām māksliniecēm – Dacei Blūmai, Inesei Margēvičai, Beatrisei Kārkliņai un Aijai Mūrniecei. 2016. gada noslēdzošajā izstādē no 15. decembra līdz 2017. gada 29. janvārim tiks eksponēti Ilgas Dreiblates (1933) darbi. Plašu ieskatu mākslinieces daiļradē sniegs dekoratīvas vāzes un šķīvji, servīzes un trauku komplekti, kas izstrādāti 20. gs. 70. gados, un suvenīri, ko māksliniece turpina veidot vēl šobrīd.

Mākslai porcelānā veltīts gandrīz viss keramiķes Ilgas Dreiblates mūžs. Pēc Rīgas lietišķās Mākslas vidusskolas Keramikas nodaļas absolvēšanas 1953. gadā Ilga Dreiblate strādājusi Rīgas Porcelāna rūpnīcā daudzus gadus. Lielākoties izstrādājusi porcelāna trauku dekorus - rūpnieciski pavairotus dekolus, kā arī unikālus autora gleznojumus. Trauku formas radījusi reti. Darbu pie dažādu suvenīru izstrādes tupinājusi arī pēc rūpnīcas slēgšanas un turpina radoši strādāt joprojām. Mākslinieces stiprā puse ir ornamentālie dekori. Kā 1996. gadā enciklopēdijā „Latvija un latvieši. Māksla un arhitektūra biogrāfijās 2” raksta Veronika Kučinska, Dreiblate ir “teicama grafiskā raksta pārvaldītāja”. Mākslinieces rokrakstam raksturīgi dabas motīvi un to stilizācijas, kā arī figurālas kompozīcijas un arhitektūras atainojums. Par Ilgas Dreiblates nozīmīgākajām tēmām var nosaukt pilsētas (pārsvarā Rīgas) atainojumu un tēlu radīšanu bērnu trauku komplektiem.

Personālizstādē “Visa dzīve ar porcelānu” līdzās 20. gs. 70. un 80. gados tapušiem unikāliem autordarbiem Ilga Dreiblate piedāvās arī pavisam jaunus darbus. Jaunākie porcelāna apgleznojumi veidoti pēc dažādu pasaku motīviem. Tajos izmantotas jau agrāk izstrādātas, bet nerealizētas skices bērnu trauku komplektiem. Izstādē tiks eksponēti mākslinieces īpašumā esoši darbi, kā arī Rīgas Porcelāna muzeja un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma priekšmeti.Izstāde apskatāma līdz 2017. gada 29. janvārim.


Avots: Rīgas Porcelāna muzejs
Attēls: 
Dekoratīvs šķīvis. 1970. Autore Ilga Dreiblate. Rīgas Porcelāna muzeja kolekcija. Foto Ieva Nagliņa.