Izstāde "Industriālais romantisms. Beatrises Kārkliņas porcelāns"

21.06.2016.

 

Rīgas Porcelāna muzejā no 2016. gada 9. jūnija līdz 7. augustam skatāma izstāde "Industriālais romantisms. Beatrises Kārkliņas porcelāns".


Beatrise Kārkliņa (1933) ir ilggadēja Rīgas Porcelāna rūpnīcas Mākslinieciskās laboratorijas darbiniece – māksliniece, kura sava radošā darba gaitā rūpnīcā radījusi dizainu virknei porcelāna priekšmetu, kas joprojām atrodami daudzos mājokļos un lielā mērā veidojuši Rīgas Porcelāna rūpnīcas produkcijas dizaina stilu. Līdzās darbam rūpnīcā māksliniece veidojusi arī radošos darbus – gan formas, gan dekorus, arī šobrīd turpinot šo nodarbi, apgleznojot porcelānu  mājas apstākļos un veidojot savdabīgu pārnesi starp padomju periodu, kas populārajā apziņā ir noslēgts, pagājis laiks, un mūsdienām ar šīs dienas estētiskajiem priekšstatiem un aktualitātēm.

Sociālistiskā ideoloģija un kolektīvās strādāšanas metodes radīja tādus apstākļus, ka lielākā daļa plaša patēriņa priekšmetu, kas veidojuši Latvijas iedzīvotāju materiālo realitāti un kuru autori  bijuši Latvijas rūpnieciskie mākslinieki, tajā skaitā Beatrise Kārkliņa, ir anonīmi. Rīgas Porcelāna muzejs līdz ar tā 15. pastāvēšanas gadadienu vēlas aktualizēt to mākslinieku daiļradi, kuri radījuši Rīgas Porcelāna rūpnīcas produkcijas ārējo veidolu, norādot uz to, ka aiz katra sadzīves priekšmeta stāv personības – mākslinieki, kā arī lai radītu pēc iespējas plašāku un pilnvērtīgāku priekšstatu par būtiskiem notikumiem un izciliem sasniegumiem Latvijas rūpnieciskajā kultūrā pusgadsimta garumā.

Laika posmā no 1953. gada, kad Beatrise Kārkliņa uzsāka darba gaitas fabrikā, līdz pat 20. gs. 90. gadiem, kad darbs fabrikā apsīka, māksliniece radījusi virkni plaša patēriņa preču – servīžu, trauku komplektu, individuālu priekšmetu – formu dizainu, kā arī grafiskos risinājumus savu un citu autoru dizainēto priekšmetu dekorēšanai. Līdz ar darbu pie masu produkcijas, Beatrise Kārkliņa ir izpildījusi speciālus pasūtījumus – formas un ar roku veidotus apgleznojumus uz priekšmetiem, kas bija paredzēti rūpniecības sasniegumu izstādēm, politiskās un ekonomiskās elites dāvanām, ekskluzīvām maztirāžas līnijām. Paralēli autore veidojusi lietišķās mākslas darbus no porcelāna un apgleznojumus savām personālizstādēm, kā arī grupu izstādēm.. Šie darbi ieņem būtisku vietu Latvijas industriālā dizaina vēsturē.

21. gadsimta otrajā dekādē Latvijas rūpnieciskās mākslas jeb dizaina vēsture ir kļuvusi par svarīgu izziņas objektu un vienu no nacionālās kultūras un identitātes šķautnēm. Beatrises Kārkliņas persona un māksla ir nenovērtējams avots Latvijas dizaina vēstures rekonstruēšanā,  padomju perioda dizaina pētniecībā un rūpnieciskās kultūras izziņā vispār. Viņas mantojums – kas joprojām turpina papildināties – ir unikāla liecība, kurā savijas autores kā mākslinieces individuālie meklējumi un sasniegumi ar laikmeta diktētiem nosacījumiem: sniegtajām iespējām un iezīmētajām robežām.

Beatrises Kārkliņas radošajā rokrakstā iezīmējas vairākas tematiski – stilistiskas līnijas, caur kurām viņas daiļrade tiks atklāta gaidāmajā izstādē – tie ir latviski nacionāli motīvi, ornamentālas, grafiskas un abstraktas kompozīcijas, industriāls funkcionālisms padomju modernisma ietvaros, postmodernas iezīmes, kā arī reālistiski un gleznieciski floras un faunas atveidi.

Izstādē apskatāmi mākslinieces jaunākie darbi – porcelāna apgleznojumi, kuri tapuši laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam, tos papildina autordarbi no laika, kad māksliniece strādāja Rīgas Porcelāna rūpnīcā, kā arī sērijveidā tiražētie priekšmeti gan no mākslinieces privātkolekcijas, gan muzeja krājuma.

Izstāde iekļauta Latvijas starptautiskās keramikas biennāles programmā.

 

 

Avots: Rīgas porcelāna muzejs

Attēls: Kafijas servīze "Tautiešam apsolīju". Autordarbs, Rīgas Porcelāna rūpnīca. 20. gs. 70. gadi.