Izstāde "Roundabout Baltic"

 

03.02.2017.

 

No 2017. gada 25. janvāra līdz 26. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jaunajā izstādē “Roundabout Baltic” varēs iepazīties ar mūsdienu dizainu no astoņām Baltijas jūras reģiona valstīm – Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas.

 


Katra Baltijas jūras reģiona valsts ir pārsteidzoši atšķirīga, bet reizē visur iespējams saskatīt kādas līdzības un paralēles. Mūs vieno krasta līnija. Tuvākie kaimiņi, tikai otrpus jūrai, un tāpēc visai attāli. Pazīstami svešinieki. Vēsture māca, ka daudz kas mūs šķir, bet daudz kas arī vieno. Esam bijuši gan kopā, gan vērsušies viens pret otru. Kari, šķelšanās, tautu pārceļošana, laulības, tirdzniecība. Jūras tuvums nosaka noteiktu profesiju esamību. Piejūras veģetācija ir līdzīga. Ļaudis stājas pretī tiem pašiem postošajiem dabas spēkiem. Mums bijusi līdzīga mitoloģija, māņticība un aizspriedumi, jo visu mūsu senču iztēli rosinājušas vienas un tās pašas norises. Tomēr vislielākā nozīme ir dabas skatiem.Izstāde “Roundabout Baltic” ir stāsts, kas personīgu pārdomu rezultātā veidojās poļu kuratores Agņeškas Jakobsones-Celeckas (Agnieszka Jacobson-Cielecka) iztēlē: “Viss sākās ar ceļojumu iespaidiem. Vai drīzāk ar kaut ko pat vēl netveramāku. Ar sajūtu. Ceļojot biju ievērojusi, ka ir tādas vietas, kur es jūtos kā mājās. Vietas, kas man nav jāapgūst, jo tās ir saprotamas, kaut arī iepriekš nekad neesmu tur bijusi. Zināmas ainavas, pazīstami formu un krāsu salikumi. Ar laiku aptvēru, ka šī sajūta rodas vietās, kas saistītas ar jūru. Ar Baltijas jūru. Lai gan ne vienmēr un ne tikai šādās vietās, bet tomēr tas šķita tik taustāmi, ka es sāku meklēt sakarības.Strādājot pie izstādes “Roundabout Baltic”, es uz brīdi centos izvairīties no savu zināšanu un pieredzes sloga, kaut arī zināju, ka tas tāpat vienmēr liek sevi manīt. Ieklausoties sajūtās, es meklēju lietas, kuras “izskatās pazīstamas". Man nebija svarīga autoru atpazīstamība, tādēļ esmu apvienojusi atzītus meistarus ar jaunpienācējiem, māksliniekus un amatniekus ar dizaineriem, unikālus darbus un prototipus – ar komerciāla rakstura produktiem.Rezultātā tapusi daļēji mākslas un daļēji personīga kolekcija, kurā iekļautie priekšmeti vienlaikus ir stāsta mērķis un tā izteiksmes līdzekļi. Darbi izstādē nav apvienoti pēc izcelsmes valsts, pielietojuma, izmantotajiem materiāliem vai radīšanas veida. To atlasi sākotnēji rosinājusi formāla un vizuāla radniecība, tāpēc arī izstādē eksponāti apkopoti, simboliski atainojot secīgas ainaviskas situācijas.Jūrai mēs tuvojamies no zemienes, caur mežiem un pļavām, lēzeniem pauguriem, garām koka arhitektūrai un neauglīgiem laukiem, kas apstrādāti ar vienkāršiem darbarīkiem. Savā ceļā mēs pārvaram kāpas un klinšainos krastus, kuros skrajie, bet sīkstie piejūras augi ieķērušies tik stipri, cik spējušas pielāgoties cilvēku roku celtās būves piekrastē. Pret debesu fonu to silueti atgādina smalkus zīmējumus. Mēs nesam savas mantas grozos, pledos un pītās somās, mēs tveramies no vēja, mēs tīklos ķeram zivis. Pastaigā gar krastu mēs vērojam ūdens veidotās formas: noapaļotos akmeņus, nevainojami gludus oļus, kas cēlušies no cietākajiem iežiem, izskalotus krasta ielokus. Dabas, ūdens, klinšu, smilšu, vēja un saules nepakļāvība, spēks un pacietība ir apbrīnojama. Mēs mēdzam krāt un glabāt kā dārgumus jebkādus jūras dāvātus niekus: gliemežvākus, koka gabaliņus, krāsainus stikliņus, dzintaru. Tie iegulst mūsu saujās, šķiet tik vērtīgi, tie mirdz. Tomēr atnesti mājās, tie izbalo un sanīkst, zaudē savu vērtību un liek mums atgriezties pie jūras, lai atkal un atkal vērotu pelēkās un bēšās toņkārtas, ūdeni, kas reizēm ir zaļš, bet reizēm zils. Un pa retam arī lai izbaudītu dienas un nakts mijas mistēriju, kas piesātināta ar tādu krāsu bagātību un intensitāti, ko nav iespējams iztēloties ikdienas mainīgajā, bet klusinātajā paletē.”“Roundabout Baltic” ir tēlaina izstāde. Tā neatspoguļo situāciju dizainā Baltijas jūras reģiona valstīs. Tā nav akadēmiski analītiska. Tā neko nepierāda. Tā ir izstāde par dizainu ar skatu uz jūru. Par zemapziņā kodētiem tipiem, par vērīgu novērojumu, par pārdzīvojumu. Tā ir izstāde par domāšanas veidu vai pasaules redzējumu, kas vieno Baltijas reģiona dizainerus no tik atšķirīgajām valstīm, kuras atdala jūra, dizainerus ar visdažādākajiem iedvesmas avotiem un mērķiem savos meklējumos dizainā, mākslā vai amatniecībā.Latviju izstādē pārstāv Māra Skujeniece, Liene Jākobsone (“Sampling”), Artūrs Analts un Rūdolfs Strēlis (“VARIANT Studio”), Jasmīna Grase un Nilss Čudi (Nils Chudy) (“Chudy & Grase”, Latvija / Vācija).

 

 

Avots: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Foto: Jakub Certowicz. Izstādes “Roundabout Baltic” publicitātes attēls.