Izstāde "Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā"

12.12.2017.

 

No 2017. gada 15. decembra līdz 2018. gada 28. janvārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma izstāde "Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā".

Izstāde iezīmē šī brīža aktualitātes, mākslinieku darbības virzienus un radošos meklējumus gan eksperimentālās, gan klasiskās formveidēs rotu mākslā, objektos un dizaina priekšmetos, tiecoties akcentēt īpatnības un specifiku sinerģijā ar materiālu, kas var izpausties formā, struktūrā, ritmā, krāsā, gaismā, vizuālā, telpiskā un psiholoģiskā priekšmeta uztverē, kā arī dažādu maņu sintēzē.

Impulss projekta realizēšanai bija fakts, ka līdz šim Latvijā izstādes, kas aktualizētu laikmetīgās tendences metālmākslā un sniegtu plašāku ieskatu tās pārstāvju lokā, ir iztrūkušas. Ekspozīcija veidota ar mērķi vērst uzmanību metālmākslai kā mākslas nozarei, izcelt kopsakarības un atšķirīgo dialogā starp māksliniekiem.

Metālmāksla ir Latvijas kultūras vēsturē aktīvi klātesoša parādība ar izkoptām tradīcijām – sākot no zeltkaļu cunftēm Rīgā un kalējiem smēdēs, līdz pat metālkalumiem un lējumiem padomju perioda ideoloģiskajā klimatā un laikmetīgajiem autoriem, kuru izpausmes variē no individuāliem formu meklējumiem mākslas kontekstā arī komerciālu tipveida pasūtījumu izpildē, iekļaujoties mūsdienu dizaina un uzņēmējdarbības sfērā.

Nozīmīga metālmākslas kā izteiksmes medija "skola" Latvijā saistāma ar Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla dizaina katedru, kas dibināta 1961. gadā. To absolvējuši lielākā daļa Latvijā strādājošu metālmākslinieku (piem., Māris Šustiņš, Valdis Brože, Armands Vecvanags, Uģis Traumanis u.c.). Spilgtu meistaru vidū ir tādi, kuri izglītību ieguvuši citviet, piemēram, Igaunijas Mākslas akadēmijā (Tallinas Mākslas institūts 1944–1989) (Juris Gagainis, Māris Auniņš, Andris Lauders, Guntis Lauders). Tāpat, raugoties šodienas kontekstā, būtiska ir iespēja papildināties vai apgūt specialitāti ārzemēs, kas īpaši jaunākās paaudzes pārstāvju darbībā iezīmē alternatīvas mākslinieciskās stratēģijas. Izstāde ir mēģinājums ieraudzīt noteiktu kontinuitāti, kopīgās un atšķirīgās strāvas un izcelt vadošos virzienus izvērstā panorāmā.

Izstādi papildina katalogs, kas piedāvā tuvāk iepazīt ne tikai autoru radošās biogrāfijas un eksponētos darbus, bet arī metālmākslas un dizaina ainu un tās attīstības trajektorijas nesenā pagātnē un šodien.

Projekta dalībnieki: Māris Auniņš, Jānis Brants, Valdis Brože, Vladislavs Čistjakovs, Arvīds Endziņš, Didzis Jurkovskis, Anna Fanigina, Juris Gagainis, Andris Lauders, Guntis Lauders, Aldis Lorencs, Monta Apsāne un Ieva Laube (Collar), Mārtiņš Mālnieks, Una Mikuda, Kristīne Nuķe Panteļejeva, Rasma Pušpure, Lauris Rutkis, Anita Savicka, Andris Silapēters, Māris Skanis, Jelizaveta Suska, Modris Svilāns, Māris Šustiņš, Uģis Traumanis, Armands Vecvanags, Jēkabs Voļatovskis, Zane Vilka, Jānis Vilks, Maija Vītola-Zitmane.

Attēls: publicitātes attēls

Avots: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs