Lekciju cikls "Klasiskās vērtības" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

 

01.02.2017.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs atklāj jauno sezonu lekciju ciklam “Klasiskās vērtības”. Tagad nozares speciālistu uzmanības fokusā būs 20. gadsimta 20.–30. gadu reklāma un grafiskais dizains.

 

Jaunajā sezonā, kas dalīta pavasara un rudens sesijās, klausītājiem tiks piedāvātas septiņas lekcijas. Dizaina jomas profesionāļi – mākslas un vēstures pētnieki – sniegs padziļinātu ieskatu reklāmas un grafiskā dizaina attīstībā 20. gadsimta 20.–30. gados, aicinot definēt un izvērtēt laikmeta panākumus tālākā perspektīvā. 20. gadsimta sākuma posms Latvijas mākslas vēstures pētniecībā ir interesants un nozīmīgs ar modernisma vēsmām, tā idejas lielā mērā iedvesmo arī šodienas dizainu. Lekcijās apmeklētāji no citiem, reizēm pat negaidītiem rakursiem ieraudzīs šī virziena izpausmes dažādās grafiskā dizaina nozarēs – no konfekšu iepakojumiem, plakātiem un afišām pilsētvidē līdz interjeru un skatlogu noformējumiem.

 

Ievadot pavasara sesiju, 8. februārī plkst. 17.30 mākslas vēsturniece Inta Pujāte savā lekcijā “Plakāts kā saimnieciskās un kultūras dzīves aktivitātes liecība” analizēs Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1920.–1930. gadu plakātu apjomīgo kolekciju, kas daudzveidīgi atspoguļo tālaika Latvijas sabiedrības dzīvi – darbā, atpūtā, sportā, kultūrā, mākslā. Sigismunda Vidberga, Niklāva Strunkes un Oskara Šteinberga plakāti kļūs par vērtīgiem izziņas avotiem.

 

28. februārī plkst. 17.30 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā viesosies pazīstamais Krievijas kulturologs, dzejnieks, Sanktpēterburgas Valsts Rērihu ģimenes muzeja-institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Vladimirs Meļņikovs (Владимир Мельников), kurš stāstīs par Pēterburgas Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas dibinātāju, lielrūpnieku, finansistu un mecenātu baronu Aleksandru fon Štiglicu (Александр Людвигович фон Штиглиц, 1814–1884). Ietekmīgās mācību iestādes vēsture aizsākās 1876. gadā. 19. un 20. gadsimta mijā šeit mācījušies aptuveni 130 latviešu tautības audzēkņu, tostarp nacionālās profesionālās mākslas skolas pamatlicēji Gustavs Šķilters, Teodors Zaļkalns, Burkards Dzenis, Jānis Kuga, Kārlis Brencēns, Jūlijs Madernieks, Rūdolfs Pelše, Jūlijs Straume, Rihards Zariņš, Ansis Cīrulis, Oto Skulme, Kārlis Kalve. Arī skolas pedagogu vidū ir minami izcili vārdi – Jūlijs Jaunkalniņš, Jēkabs Belzēns, Gustavs Šķilters, Kārlis Brencēns. Lekcija notiks krievu valodā.

 

15. martā plkst. 17.30 mākslas vēsturniece Laura Lūse izsekos papīra tapešu apdares evolūcijai 18. gadsimta un 19. gadsimta sākuma Latvijas interjeros, salīdzinot vietējās norises ar dizaina modes tendencēm Krievijā un Rietumeiropas valstīs. Kā pamatu tēmas iztirzājumam zinātniece ņēmusi arhitektoniskajās izpētēs gūtos atklājumus, tos komentējot ar interesantiem faktiem un analoģijām no citu tautu tapešu vēstures.

 

10. maijā plkst. 17.30 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Dr. art. Nataļja Jevsejeva aicinās iepazīt līdz šim mazāk apzinātu un pētītu Romana Sutas (1896–1944) radošā snieguma daļu – lietišķo mākslu un interjeru dizainu, kas kopumā ir ļoti būtiska un arī skaitliski ievērojama. Lekcijā klausītāji uzzinās par Sutas patriotisko ieceri iekļaut nacionālā mantojuma elementus un etnogrāfiskos motīvus lietišķās mākslas priekšmetu izgatavošanā.

 

Rudens sesiju 20. septembrī plkst. 17.30 iesāks VEF Vēstures muzeja vadītāja, mākslas vēsturniece Zanda Zībiņa, kura piedāvās sarunu par Valsts Elektrotehniskās fabrikas (VEF) reklāmu 20. gadsimta 30. gados. Lekcija sniegs ieskatu VEF reklāmas biroja radošajos izaicinājumos dizaina jomā, kā spilgtākos piemērus aplūkojot biroja vadītāja Ādolfa Irbītes (1910–1983) un talantīgās mākslinieces Zelmas Baboliņas (1912–2003) darbību. Laikmeta estētika, zīmola stils un atpazīstamība, kā arī ražotāja orientācija uz klienta vajadzībām un gaidām atklāsies, pētot VEF veikalu skatlogu noformējumus, reklāmu, daudzveidīgo produkciju pavadošus grafiskos materiālus un iesaiņojumu.

 

18. oktobrī plkst. 17.30 Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja, mākslas vēsturniece Ilze Martinsone iepazīstinās ar 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē grandiozāko ēkas celtniecību Vecrīgā – Armijas ekonomiskā veikala būvniecību, kas tika atzīts par modernāko lielveikalu tā laika Baltijā.

 

Cikla noslēgumā 8. novembrī plkst. 17.30 mākslas vēsturniece Lauma Lanceniece pastāstīs par Latvijas saldumrūpniecības uzņēmuma “Laima” grafisko dizainu periodā no 1925. līdz 1940. gadam, raksturojot rūpnīcas arhīvā glabāto plašo, taču ilgu laiku nesistematizēto iepakojumu kolekciju, kas veidojusies jau no uzņēmuma pirmsākumiem 1925. gadā.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja piedāvātais cikls “Klasiskās vērtības” veidots ar domu aktualizēt jautājumu par latviešu lietišķās mākslas dārgumiem, popularizēt tos un iepazīstināt auditoriju ar izcilāko mākslinieku dzīvi un daiļradi. Lekciju vienojošā saikne ir klasisko vērtību nozīmes akcentēšana. Nodarbību temati nav pakārtoti mākslas vēstures hronoloģijai, tiem ir izvēlēts paritātes princips, kas nodrošina savstarpēju sasaisti un turpinājumu. Uzmanības centrā – harizmātisku personību lomas izcelšana jaunu ideju iedibināšanā, kas atstāja noteiktu iespaidu uz nākamajām paaudzēm. Visas lekcijas papildina bagātīgs vizuālais materiāls.

 

 

 

Avots: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

 

Attēls: Romans Suta. Skice interjeram ar sienu gleznojumiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadi. Papīrs, zīmulis, guaša. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja kolekcija. Skenējums.