Produktu dizains šodien

 

18.01.2017.

 

Dažās desmitgadēs produktu dizainera loma ir krasi mainījusies. Paralēli tradicionāla projektētāja darbībai, kas nodarbojas ar taustāmu lietu izstrādi, dizaineris ir nokļuvis aizraujošā un izaicinājumiem bagātā informāciju tehnoloģiju pasaulē. Šodien dizaineris ir multifunkcionāls speciālists, kura darbība variē no interaktīvā dizaina procesu līdz programmēšanas un uzņēmējdarbības pamatu pārvaldei. Kas veido mūsdienu produkta dizainera ikdienu un kādām prasmēm viņam ir jāpiemīt, ja viņš vēlas darboties tehnoloģiju uzņēmumā?


Produktu dizainera lomas


Lai izprastu produkta dizainera darba daudzveidību, ir jāizpēta dizaina formas, kas veido viņa un dizaina komandas ikdienu.


Lietotāju izpētes speciālists ir kanāls starp uzņēmumu un lietotāja prātu. Tie ir cilvēki, kuri ikdienā uzdod sarežģītus jautājumus ar mērķi noskaidrot sarežģītas atbildes, lai iespējami precīzi izprastu lietotāja vajadzības.


UX dizaineris ir atbildīgs par produkta lietojamību. Viņš ir speciālists, kurš modelē cilvēku pieredzi, izmantojot produktu, un piemēro nepieciešamo rīku lietojumu noteiktu vajadzību risināšanai.


UI dizaineris rūpējas par lietotāja saskarnes grafisko izpildījumu atbilstoši ergonomikas, estētikas un cilvēku uztveres pamatnostādījumiem.

 

Animācijas dizaineri rūpējas par kustības grafikas izstrādi, veidojot būtisku saistvielu, kas nodrošina produkta lietojamību un informācijas nodošanu lietotājam. Šī dizaina šķautne palīdz virzīt lietotāju neatkarīgi no tā, vai tas tiek panākts ar vienas lietotnes izvēlnes plūstošu nomaiņu otrā vai ar iespaidīgas animācijas pārvēršanos kustīgā objektā.


Grafiskais jeb vizuālais dizaineris nodarbojas ar to- ar ko cilvēkam, kura ikdiena nav saistīta ar dizainu, asociējas visu dizaineru darbs. Šo dizaineru ikdienu griežas ap pikseļiem, krāsām, izmēriem un formām. Viņu uzticamākais rīks ir zīmēšanas planšetdators un piezīmju klade bez līnijām.


Prototipētājs. Prototips ir neatņemams produkta izstrādes posms, kas ļauj ātri, lēti un efektīvi pārbaudīt dizaina komandas idejas un vienas dienas laikā no neskaitāmiem risinājumiem nonākt līdz vienai potenciāli veiksmīgai iecerei.


Datu analītiķa pārraudzībā ir viszinātniskākā produkta dizaina funkcija. Analītiķi darbojas ar vērienīgiem datu apkopojumiem, uz kuriem balstoties viņi izdara lietderīgus secinājumus jeb pieņēmumus. Viņi ir atbildīgi par korelācijām, cēloņsakarību ķēdēm un A/B testu veikšanu. Viņi ir tie, kas paziņo gala spriedumu par dizaina koncepcijas kvalitāti, pamatojot savus lēmumus ar neapstrīdamas žūrijas - lietotāju miljonu - viedokli.


Uzņēmējdarbības stratēģis vienmēr zina, kāpēc dizaina komanda dara to, ko tā dara, un kurš katru dizaina lēmumu ir spējīgs pamatot ar biznesa mērķiem un uzdevumiem.

 

 

Foto: Kenja studio

 

Produktu dizaina izstrādes process


Tradicionāli nosauktās dizaina lomas ir bijušas atsevišķu profesionāļu pārraudzībā, taču mūsdienu produktu dizainera prasmēm ir jābūt pietiekami daudzpusīgām, lai spētu aptvert visus uzskaitītos pienākums. Īpaši aktuāla šāda multifunkcionāla darbība ir tehnoloģiju dizaina pasaulē, kur robeža starp iesaistīto pušu iemaņām kļūst mazāk skaidra un kur funkcijas, kas vēl pirms dažiem gadiem nesaistījās ar dizainera pienākumiem, ir kļuvušas par viņa ikdienu.


Produkta dizainera loma šodien ir nozīmīgāka par pievilcīgas un pārdošanai piemērotas produkta formas izstrādi. Dizaineris ir tas, kurš pēta un definē lietotāja vajadzības, lai izstrādātu, testētu, projektētu un piegādātu lietotājam nepieciešamo risinājumu.


Labvēlīgu apstākļu gadījumā produktu dizainera ikdiena ir pakārtota secīgām darbībām. Dizaineris sāk ar to, ka nosaka esošo vai iespējamo lietotāja vajadzību, ar šo pamatojot dizaina projekta nepieciešamību. Kad tas ir izdarīts, sadarbojoties ar lietotāju izpētes speciālistu, dizaineris noskaidro pieejamo informāciju par patērētāju un izveido starpdisciplināru komandu. Darba grupā iesaistītās personas pārstāv atšķirīgas uzņēmuma nozares un kopīgas diskusijas rezultātā piedāvā tik daudz problēmas risinājumus, cik vien komandai ienāk prātā. Kad tas ir paveikts, dizaineris sagatavo idejas testēšanai. Saistošākās un potenciāli veiksmīgākās darba grupas ieceres nonāk līdz prototipu stadijai un tiek piedāvātas lietotāju vērtējumam. Ar lietotāju testu palīdzību izkristalizējas gala projekta saturs un tiek izstrādāts realizācijas plāns. Projekta realizēšanas laikā dizaineris atbalsta izstrādes komandu, sadarbojas ar mārketinga speciālistiem un pārdošanas grupu un tad, kad projekts ir pabeigts, turpina uzraudzīt dizaina darbību, lai atkal un atkal no jauna veiktu nepieciešamos dizaina uzlabojumus.

 

 

Foto: Kenja studio

 

 

Dažas lietas, ko vērts paturēt prātā:


1. Produktu dizaineris nerisina konkrētas biznesa problēmas, bet lietotāja vajadzības, darot to veidā, kas uzņēmumam ir izdevīgs. Lai dizaina komandas darbība būtu efektīva, produktu dizainerim ir jāapzinās, kā katrs viņa pieņemtais lēmums ietekmē uzņēmuma darbību kopumā. Dizainam ir jābūt pamatotam ar faktiem un datiem, un projekta lietderībai ir jābūt izmērītai un analizētai.


2. Produktu dizainerim ir jābūt elastīgam. Tas, kas vēl vakar šķita ekstraordinārs un īpašs, jau šodien nav nekas neaprasts un rīt, iespējams, vairs pat nebūs aktuāls. Produktu dizainerim ir operatīvi jāreaģē uz lietotāja vajadzībām, un risinājumiem ir jāspēj eksistēt ārpus laika - jāatrodas nemitīgā uzlabošanas, attīstīšanas un pielāgošanas procesā.


3. Produktu dizainerim ir jāapzinās sava darba specifika un jāspēj tā izskaidrot arī citiem. Daudzu gadu garumā produktu dizains ir uztverts kā šaura estētikas nozare, un tikai pašu dizaineru rokās ir iespēja mainīt pasūtītāja nostāju, izskaidrojot, ka vienīgais "dizaina Hipokrāta zvērests", ko viņš ir devis, ir apņemšanās risināt lietotāja vajadzības (nevis darīt tās estētiski pievilcīgas). Produktu dizainerim ir jāprot darboties ar animāciju, izstrādāt prototipus, veikt datu analīzi, būt vizuālam un interaktīvam dizainerim, kā arī izprast programmēšanas, uzņēmējdarbības un projekta menedžmenta pamatus. Viņam ir jāspēj pamatot savas idejas (tāpat kā prasmes) un prezentēt tās kolēģiem un pasūtītājam.

 

 

Foto: Kenja studio

 

 

Raksts ir sagatavots, balstoties uz Spotify dizaina komandas apskatu par produktu dizainera un dizaina komandas darbību, kas pilnā versija ir lasāms ŠEIT.

 

 

Raksta autore: Jeļena Solovjova

Attēls: Kristīne Markus