radi! 2015

05.03.2015.

 

Tiekamies Radošās darbības nedēļā radi!2015, kas notiks no 9. līdz 15. martam!

 

radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus.

 

Šogad radi! kustība jau piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Radošās darbības nedēļā tiek plānota daudzpusīga satelītpasākumu programma dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem, apliecinot radi! kā proaktīvu kustību.

 

radi!2015 mērķis ir iepazīstināt, iesaistīt un radīt jaunas zināšanas Latvijas sabiedrībā par:

  • radošo industriju sektora attīstību;
  • kultūras un radošo industriju pārneses procesiem, veidojot sadarbības ar citām nozarēm;
  • dizaina domāšanas kā praktiska instrumenta izmantošanas iespējām;
  • veidiem, kā stimulēt jaunu starpdisciplināru partnerību veidošanos kontekstā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm.

 

radi! komanda 2015. gadā turpinās aktualizēt tēmu par radošo industriju kompetenču pārnesi ( cross-over ) citās sabiedrībai nozīmīgās jomās, lai mēs, Latvijas iedzīvotāji, kļūtu par gudrākiem plānotājiem, prasmīgākiem inovatoriem, netradicionālu pieeju celmlaužiem un radošā potenciāla izmantotājiem starpnozaru sadarbībā. Šogad arī aicināsim ikvienu piedalīties sociālā akcijā – jēdziena „cross-over” latviskošanā. Aktuālā informācija: www.radilatvija.lv.

 

Vienlaikus 2014. gadā aizsāktie tematiskie virzieni, akcentējot dizainu un dizaina domāšanu kā efektīvu instrumentu jaunu partnerību veidošanai , veido nozīmīgu tiltu uz 2015. gadā plānotajiem centrālajiem notikumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu kontekstā.

 

radi! 2015 veidos vienojošu platformu Latvijas prezidentūras kultūrpolitikas un radošo industriju tematiskā virziena īstenošanai. Arī radi! aktualizēs Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības jeb 3 „i” – iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja.

 

 

Vairāk informācijas.

 

Avots: radilatvija