Radošās darbības nedēļa RADI! 2016

16.05.2016.

 

radi! kustība jau sesto gadu pēc kārtas aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. No 12. līdz 31. maijam plānota daudzpusīga pasākumu programma dažādām mērķauditorijām, ikvienu aicinot iesaistīties dažādās meistarklasēs, darbnīcās, apmeklēt seminārus un konferences un citas aktivitātes.

 

radi!2016 iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība. radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir rosināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju nozaru attīstību un mijiedarbību ar citiem sektoriem, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību un gudru pārvaldību, iepazīstot labāko ārvalstu pieredzi un jaunākās tendences un izceļot Latvijas sasniegumus. radi!2016 pasākumu ietvaros notiek diskusijas, zināšanu pārneses semināri un darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināras sadarbības piemēri, projekti un citas ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.

 

radi! 2016. gada programma veido konceptuālu sasaisti un tiltu uz Latvijas simtgades svētku programmu, paverot ceļu radošā potenciāla un jaunu partnerību iespēju apzināšanai. radi!2016 akcentē ikviena Latvijas iedzīvotāja zināšanas, talantus un pieredzi, radot savu Latviju. 2016. gadā radi! partneri aktualizēs jau aizsāktās tēmas par radošajām industrijām piemītošo kompetenču pārnesi (cross-over) un nozīmi sabiedrībai būtiskās jomās, kas kalpotu Latvijas sabiedrības labbūtībai. Veidojot visaptverošu sadarbības partneru tīklu un iesaistot sociālajā kustībā publiskā un privātā sektora pārstāvjus, radi! paplašina partnerības starpdisciplināru sadarbību veidošanai un dizaina domāšanas kā efektīva instrumenta izmantošanai gan organizāciju, gan arī individuālā līmenī.

 

radi! galveno pasākumu norise un kulminācija notiek 2016. gada maijā, bet iesildošie un satelītpasākumi gan Rīgā, gan reģionos notiek visa gada garumā, vienlaikus plānojot arī 2017. un 2018. gada programmu.

 

 

radi!2016 notikumu programma >

 

 

Avots: radi!latvija