Tikšanās ar mākslinieku Martinu Vizbuli

05.04.2022.

Ceturtdien, 7. aprīlī plkst. 16.00 RDMV bibliotēkā tikšanās ar mākslinieku Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedras vadītāju asociēto profesoru Martinu Vizbuli.

Par studiju iespējām LMA Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozarē Vides mākslas nodaļā
Vides mākslas apakšnozares mērķis ir attīstīt studentos radošo domāšanu, drosmi un pārliecību, spēju praktiski un inovatīvi strādāt ar iekštelpu, ārtelpu un virtuālām vidēm. Studenti apgūst kompozīcijas, projektēšanas, 2D un 3D datorgrafikas pamatus, mikrokontrolieru un sensoru darbības principus, dažādus materiālus un to mūsdienīgas apstrādes iespējas, meklē jaunus veidus, kā realizēt idejas telpiski, grafiski un virtuāli. Uzsvars tiek likts uz trīsdimensionālu domāšanu un ar to saistīto datorprogrammu (Blender) un tehnoloģiju (fotogrammetrija, lāzerskenēšana, virtuālā un papildinātā realitāte) apguvi. Tiek attīstīta un praktizēta sadarbība ar uzņēmējiem saistošā nozarē. Katedras pasniedzēji ir atzīti savas jomas profesionāļi. Pasniedzēji un studenti regulāri sadarbojas ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, piedalās konkursos un rīko izstādes:

https://www.lma.lv/akademija/musu-cilveki/martins-vizbulis