Tikšanās par studiju iespējām RTU Arhitektūras fakultātē

03.03.2022.

Ceturtdien, 03.03.2022. plkst. 16:00 tikšanās PIKC RDMV izstāžu zālē.

Par studiju iespējām RTU Arhitektūras fakultātē.

Par izstādi:

RTU Arhitektūras fakultātes veidotā izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai» skatāma Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā

No 2022. gada februāra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra ielā 139, skatāma Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU AF) izveidotā ceļojošās izstādes «Jaunie arhitekti – Latvijai» izlase. Lielākā tās daļa atspoguļo Rīgas pilsētas un tās apkaimes objektus – jaunbūves, rekonstrukcijas, dzīvojamo rajonu revitalizācija, vēsturisko centru reģenerācija. Viens no darbiem, ar kuru var iepazīties, ir Kristīnes Obodovas (Pudiste) diplomdarbs «Rīgas Sepulkrālās kultūras muzeja komplekss». https://failiem.lv/u/t77erk8ks 
Gadu gaitā RTU AF ir sakrājusies bagāta diplomdarbu kolekcija, kas ģeogrāfiski aptver visu Latviju. Izstādē «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir aplūkojami no 2015. līdz 2021. gadam tapušie AF absolventu diplomprojekti, kuros risināti dažādu Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu ilgtspējīgas attīstības jautājumi. Ģeogrāfiski piedāvātie risinājumi aptver visu Latviju – no Dienvidkurzemes rūpniecības centriem caur Zemgales līdzenumu kopienas piedāvājumiem un Vidzemes alus darītavas līdz pat Dienvidlatgales lidostas attīstības vīzijai.
Izstādes ekspozīcijā ietverto absolventu darbu kopainu precīzi ilustrē mūsdienu arhitektūras procesu raksturojošie atslēgas vārdi «pilsētvides dzīvotspēja», «vides integritāte un identitāte», «degradētas vides revitalizācija», kurus ikdienā lieto plašāka mēroga ietekmju un kopsakarību raksturošanai.
Izstāde 2021. gadā pabijusi Dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola un pilsētas domē Daugavpilī, rekonstruētajā Cēsu centrālajā bibliotēkā, jaunajā Ogres centrālajā bilbliotēkā, Dobeles Mūzikas skolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedrā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Oktobra sākumā izstāde viesojās Pasaules arhitektūras dienas pasākumā Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā. Šogad tā turpinās ceļu uz Saldu, Talsiem, Sabili, Liepāju un Ventspili.
«Ceru, ka ceļojošā izstāde skatītājus vedinās uzmanīgāk ieskatīties savu pilsētu un lauku ainavā, atraisot katra iniciatīvu to pilnveidošanā un uzturēšanā. Mēs vēlamies parādīt mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības tendences un rosināt arī jauniešus – potenciālos arhitektūras studentus – izvēlēties šo radošo un dinamiski mainīgo profesiju,» saka RTU AF dekāns Uģis Bratuškins.
Izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir noslēdzošais pasākuma Arhitektūras izglītības 150 gadu jubilejas sarīkojumu ciklā. Tā tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.  Izstādes veidošanā piedalījās: Arhitektūras fakultātes zinātņu prodekāne profesore Sandra Treija, kuratore Velta Holcmane, projekta vadītāja Evita Serjogina un māksliniece Kima Abramova.