Vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums"

28.08.2017.

 

Atzīmējot latviešu dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. gadu jubileju, 16. septembrī uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas rampas būs vērojama vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums", kas dekonstruēs 19./20. gadsimtu mijas latviešu inteliģences dzīvi Tērbatā, E.Veidenbauma zinātniskās intereses un viņa pēdējo ceļu uz mājām.

Vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums" ir trīs filozofu skatījumi par Eduarda Veidenbauma darbu "Apcerējumi iz mekānikas" (1894), kas papildināti ar dzīvās animācijas un skaņu etīdēm. Mehāniskā Veidenbauma tēls tiek veidots balstoties vēsturiskās liecībās par tā laika latviešu studentu dzīvi Tērbatā, Veidenbauma vēstulēs, dzejā, publicistikā, bet galvenokārt uz darbu "Apcerējumi iz mekānikas". Šis apcerējums nebija revolucionārs darbs dabaszinātnēs, bet drīzāk bija iecerēts kā vienkāršāko mehānikas principu skaidrojums sava laika tehnoloģijās un primāri bija adresēts latviešu zemniecībai. Veidenbaums uzskatīja, ka pareiza un ekonomiska spēka lietošana ne tikai spētu uzlabot zemnieku dzīves labklājību, bet arī ļautu vērsties pret viņu apspiedējiem. Vienlaikus "Mehāniskais Veidenbaums" ir alegorija par pasauli kā mehānismu un tā tiek izspēlēta kā ceļojums starp dažādiem laikmetiem, kas aicina uz pārdomām par dzejnieka daiļradē rodamajām tēmām: cilvēka būtību, dzīvi un nāvi, apziņu un ķermeni.

Šajā notikumā mijiedarbojas intelektuālās vēstures pētniecība un mākslas procesi, sniedzot neierastu skatījumu uz E. Veidenbauma nozīmi Latvijas ideju vēsturē un mūsdienās. Veidenbauma tekstu interpretācijā radošā komanda piedāvā posthumānisma ievirzē balstītu vīziju, kas ir nebijis notikums Latvijas kultūras telpā. 

Pasākums norisināsies sestdien, 16. septembrī, plkst. 20.00 uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas rampas (ieeja no Valguma ielas), ieteicams pasākumu apmeklēt no 16 gadu vecuma, ieeja pasākumā bez maksas. Projekta aktivitātēm sekot līdzi var: https://www.facebook.com/mehaniskaisveidenbaums/.

Projekta radošo komandu veido - filozofi Andrejs Balodis, Ainārs Kamoliņš, Andris Hiršs (pētniecība un dramaturģija), dzīvās animācijas māksliniece - Māra Uzuliņa, interaktīvo mehānismu autors – Rihards Ābeltiņš, mūziķis - Dimitrijs Rastoropovs, režisore - Justīne Vaivode, producente - Anete Enikova.

Projekta stratēģiskie partneri: Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Radio 6 – LU Radio NABA, projekta norisi atbalsta: Latvijas Kultūras akadēmija, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pasākums norisinās Starptautiskā dzejas un mākslas festivāla "Dzejas dienas’17" ietvaros. Pilnu "Dzejas dienas’17" programmu var uzzināt dzejasdienas.lv.

 

Papildus informācija:
Anete Enikova
"Mehāniskais Veidenbaums"/ producente
E: anete@radionaba.lv
T: +371 27166164