Aicinājums piedalīties Aijas Jurjānes konkursā

04.03.2022.

Aijas Jurjānes stipendija iedibināta un tiek piešķirta, sākot ar 2022. gadu.  Aija Jurjāne pieder mākslinieku paaudzei, kas ienāca izstāžu zālēs padomju laikā  – divdesmitā gadsimta septiņdesmitajos gados. Mākslinieces darbu motīvi, kas  sākotnēji varēja likties nejauši, gadu gaitā turpinājuši attīstīties un, skatīti jau  daudzu gadu griezumā, rada iespaidu par konsekventu un unikālu mākslinieka  ceļu – personisku un interesantu .
Ievērību pelna arī Aijas Jurjānes pedagoģiskā darbība Jaņa Rozentāla Rīgas  Mākslas skolā četrdesmit gadu garumā, kas vainagojās ar divām autores  sastādītām un uzrakstītām grāmatām “Glezniecība” un “Kompozīcija”. Par  konsekventu darbību glezniecībā un oriģinālu rokrakstu  liecina izdevniecībā  “Neputns” klajā laistā grāmata “Aija Jurjāne. Jaunības avots”.
Māksliniecei aizejot mūžībā, viņas trīs bērni – Kristīne Jurjāne, Ieva Jurjāne un  Pāvils Jurjāns nolēmuši iemūžināt viņas piemiņu ikgadējā stipendijā 700 eiro  apmērā, pēc nodokļu nomaksas.
Stipendijas ieguvējs tiek izsludināts katra gada 18. aprīlī – mākslinieces Aijas Jurjānes dzimšanas dienā.

Uz stipendiju var pretendēt profesionālās vidējās izglītības audzēkņi, kuri mācās  1.-4. kursā kādā no Mākslas un Dizaina izglītības programmām (orientējoši  vecumā 15-20 gadi), Latvijas valsts pilsoņi.
Stipendija tiek piešķirta vienam no pretendentiem konkursa kārtībā.

Stipendijas mērķis ir iemūžināt Aijas Jurjānes vārdu, atbalstot tās vērtības, kuras  māksliniece pārstāvējusi un attīstījusi visas savas radošās darbības laikā, veicinot augstvērtīgu mākslas izglītību un jaunu radošu personību veidošanos. Stipendijas konkursa uzdevums ir sekmēt individuāla mākslas skatījuma radošu  attīstību.

Radošo darbu tēma “Māksla, es un mans laiks”.

Stipendijas konkurss notiek vienā kārtā.
Līdz 2022. gada 8. aprīlim pretendenti iesniedz piecus vizuālās mākslas darbus,  brīvi iekļaujoties žanros – klusā daba, portrets, ainava, figurāla kompozīcija  u.tml. Darbi var tikt veikti neierobežotā tehnikā (akvarelis, guaša, akrils, eļla,  zīmulis, ogle, tuša, flomāsters, krītiņi  u.c.). Tie var tikt izpildīti uz dažādām  pamatnēm (papīrs, kartons, audekls u.c.). Darbu atlase var tikt veikta gan no  skolas programmas ietvaros īstenotajiem, gan arī brīvajā laikā radītajiem  autordarbiem.
Līdzās autordarbiem, kas demonstrē autora rokrakstu un pārstāv tēmas “Māksla,  es un mans laiks”, iesniedzama arī neliela eseja (300-500 zīmes; viena A4  formāta lapa) par noteikto tēmu.
Darbu digitālas fotogrāfijas un eseja tiek nosūtītas uz šādu adresi:  jurjans.lv/aijajurjane
Šajā adresē tiek aizpildīta arī pieteikuma veidlapa ar stipendijas pretendenta  vārdu, izglītības iestādi un informāciju par iesniegto darbu nosaukumiem,  izmēriem (cm) un izpildījuma tehniku.

Augstvērtīgs darbu izpildījums, kas pārliecinoši īstenots, pārvaldot gan  mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus dažādās tehnikās, gan demonstrējot  oriģinālu un spilgtu rokrakstu  tēmas saturiskajā izpausmē. Tāpat arī parādot  spēju verbāli komentēt savu mākslinieciskās dziņas motivāciju esejas formā. Aijas Jurjānes stipendijas žūrija: Kristīne Jurjāne, Ieva Jurjāne, Pāvils Jurjāns. Stipendiju izmaksās biedrība PLUS EDUCERE FOUNDATION (reģistrācijas Nr 40008311611) adrese: info@pluseducere.org

Foto: Aija Jurjāne. Kurinātāja ģimenes portrets ziemā