Erasmus+ programmas projekta mobilitātes Vācijā_konkursa rezultāti

08.11.2022.

Pēc konkursa pieteikumu izvērtēšanas kā visatbilstošākie kandidāti mācību mobilitātei tiek atzīti sekojoši izglītojamie:

•  Artūrs Bremanis (“Reklāmas dizains”, 3.kurss);

•  Matīss Šipkovs (“Reklāmas dizains”, 3.kurss);

• Anastasija Šiklova (“Reklāmas dizains”, 4.kurss);

• Rasa Sauša (“Reklāmas dizains”, 4.kurss);

•  Olga Kupča (“Formas dizains”, 4.kurss);

•  Elīza Berga (“Formas dizains, 4.kurss);

•  Anna Aleksandra Zatravkina (“Formas dizains”, 3.kurss);

•  Gabriela Martinsone (“Formas dizains”, 3.kurss);

 

un pedagogi:

• Zane Vilka
• Anete Aizsilniece

 

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursa atlasē! Ar izvēlētajiem dalībniekiem sazināsimies personīgi.

 

28.11.2022.

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogus un izglītojamos dalībai Erasmus+ programmas projektā "Eiropas dizaina dimensija profesionālajā vidējā izglītībā" un mobilitātei, kas notiks Vācijā, 2023. gada janvārī.

Projekta Nr. Nr. 2021-1-LV91-KA122-VET-000016834 "Eiropas dizaina dimensija profesionālajā vidējā izglītībā", galvenie mērķi ir veicināt jaunas un padziļinātas prasmes un zināšanas mūsdienu dizainā, dalībnieku sociālās, starpkultūru un svešvalodu kompetences, stiprināt izglītojamo nodarbinātību, lai atvieglotu iekļaušanos darba tirgū, pilnveidot dalībnieku zināšanas savas nozares industrijā un iegūt starptautisku pieredzi reālās darba situācijās vietējos uzņēmumos, ģeogrāfiski paplašināt PIKC "RDMV" sadarbības tīklu un sekmēt starptautisko sadarbības partneru skaita pieaugumu, kā arī veicināt PIKC "RDMV" atpazīstamību Eiropas mēroga uzņēmumu vidū saistītājās nozarēs.

Mobilitātes laiks izglītojamajiem: 15.01.2023. - 14.02.2023., Berlīnē, Vācijā.
Mobilitātes laiks pedagogiem: 15.01.2023 - 21.01.2023., Berlīnē, Vācijā.

- Izglītojamies mobilitātes laikā ar profesionālo profilu iepazīsies ar uzņemošo partnerorganizāciju un prakses uzņēmumu, iegūs jaunas iemaņas un plašāku izpratni par praksi, uzņēmumu nozares politiku un darba jomu partnerorganizācijas valstī, piedalīsies un pildīs uzņēmuma darba uzdevumus. Prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgū un tā vajadzībās, kas atvieglos ienākšanu darba tirgū nākotnē. Izglītojamie stiprinās savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences.

- Pedagogi mobilitātes laikā ar profesionālo profilu iepazīsies ar uzņemošo partnerorganizāciju un prakses uzņēmumu, iegūs jaunas iemaņas un plašākas zināšanas par nozares industriju un tās tendencēm, stiprinās savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC „RDMV” 3. un 4. kursu izglītojamie no šādām izglītības programmām:

"Reklāmas dizains"

"Formas dizains"

Un PIKC "RDMV" pedagogi.

Atlases konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 25.11.2022. - 05.12.2022. plkst. 17:00 projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Karīna Finogenova, tālrunis: 66154233, e-pasts: project@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks 06.12.2022.
Konkursa rezultātu paziņošana notiks 06.12.2022.,. publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.

Vairāk ar konkursa nosacījumiem var iepazīties šeit - Konkursa nolikums /PDF/

Iesnieguma paraugs /DOCX/