Kultūras kanona konkurss

26.09.2022.

Kultūra un māksla kā iespēja paust protestu un virzīt pārmaiņas: kultūras kanona konkursā skolēni diskutēs un radīs mākslas darbus

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina 10.–12. klašu un profesionālās izglītības skolu vecāko kursu audzēkņus pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam “[Jaunība un] pretstāve kultūras kanonā un laikmetīgajā mākslā”. Konkursa mērķis ir padziļināt jauniešu izpratni par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām kultūras norisēm un notikumiem, attīstīt prasmes diskutēt par kultūras un mākslas nozīmi sociāli, politiski, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu jautājumu risināšanā, kā arī stiprināt jauniešu priekšstatus par iespējām mākslas valodā apliecināt noteiktas vērtības un virzīt sabiedrības attīstībai nozīmīgas pārmaiņas. Lai pieteiktos konkursam, līdz 17. novembrim ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma: https://ej.uz/kanonakonkurss2022

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kas piešķir konkursa tematikai un norisei papildu nozīmi, aicinot akcentēt jauniešu kā īpašas sabiedrības grupas lomu sabiedrības vērtību pārskatīšanā, humānismā un ilgtspējā balstītu pārmaiņu veicināšanā. Konkurss rosinās jauniešus skatīt kanona vērtības kontekstā ar sociālo aktīvismu laikmetīgajā mākslā un apzināties iespējas apliecināt savas personiskās vērtības, idejas un pārliecības, tostarp protestu – mākslas valodā.

Konkurss norisināsies trīs kārtās: pirmā kārta Latvijas reģionos (Cēsis, Kuldīga, Rēzekne, Jelgava, Rīga)  notiks no 2022. gada 28. novembra līdz 2023. gada 2. decembrim. Pirmajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības un organizē diskusiju skolas mērogā, lai apspriestu, interpretētu un noteiktu sev tuvākās kultūras kanona vērtības, identificētu tās vērtības kanonā, kurās visspilgtāk izpaužas laikmetīgu pārmaiņu, protesta, pretstāves un/vai inovāciju idejas. Diskusijas ievaros skolēni vērtēs kāda mūsdienu mākslinieka darbību, kurā izteikti izpaužas laikmetīgu pārmaiņu, protesta, pretstāves un/vai inovāciju simbolisms. Konkursa pirmās kārtas noslēgumā skolu komandas, izmantojot daudzveidīgus vizuālās komunikācijas līdzekļus, žūrijai prezentēs šo diskusiju rezultātus.

Otrajā kārtā, kas norisināsies 2023. gada 13. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, konkursa rīkotāji kopā ar kultūras un radošā sektora, tostarp laikmetīgās mākslas nozares profesionāļiem, kā arī sociāli aktīvas mākslas formu pētniekiem un mākslas norišu producentiem piedāvās pieredžu stāstus par mākslinieku lomu sociālu, politisku, drošības, ekonomisku, ekoloģisku u.c. problēmu risināšanā, kā arī sociālā aktīvisma izpausmes formām mākslas darbā. Radošais seminārs paredzēts, lai uzlabotu fināla uzdevuma izpildei nepieciešamās prasmes un kompetenci. Skolotāji saņems sertifikātus par dalību seminārā.

Konkursa trešā kārta (fināls) notiks 2023. gada 10. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tajā skolēnu komandas demonstrēs savus jaunrades darbus, kur mākslas valodā apliecināta komandas pretstāve kādai personiski nozīmīgai problēmai. Šajā kārtā skolēnu komandas piedalās arī erudīcijas spēlē par Kultūras kanona vērtībām.

Iepazīties ar konkursa nolikumu: https://drive.google.com/file/d/1YG8e0WxYF9CFKnG-zs7R7xuhgyQlKLa0/view

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.

Konkursa norises plānotas klātienē, taču epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā var tikt pārceltas uz attālināto formātu.

Konkursu organizē LKA kopā ar  Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, projektu “Skola 2030”, Latvijas Nacionālo bibliotēku, kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”, Latvijas Nacionālo kultūras centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Plašāka informācija:
Projekta vadītāja Kristīne Freiberga,
tālr. 29939915, kristine.freiberga@lka.edu.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Lūse,
tālr. 29107218, aija.luse@lka.edu.lv