Logotipa ideju izstrādes konkurss

25.09.2017.

Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) izsludina konkursu par jaunu LSBA logotipa izstrādi. Darbu iesniegšanas termiņš – 19. oktobris. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, tiks apbalvoti trīs labāko logotipu piedāvājuma autori: 1. vieta – 500 EUR, 2. vieta – 300 EUR, 3. vieta – 100 EUR.


Konkursa mērķis ir izraudzīties jaunu LSBA logotipu, lai veicinātu LSBA atpazīstamību un veidotu vienotu, pašraksturojošu LSBA vizuālo tēlu. Tam jābūt aktuālam, oriģinālam un jāatbilst konkursa mērķim. Logotipam jābūt piemērotam drukai un izmantošanai dažādās vidēs, tam jāsaglabā kvalitāte jebkurā izmērā, kurā tas tiek lietots.


Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona vai personu grupa. Detalizētāka informācija konkursa nolikumā: www.lsba.lv/konkurss


Kontaktpersona jautājumiem par konkursa norisi: Madara Vīlistere, LSBA komunikācijas konsultante, tālrunis: +371 26750996, e-pasts: mvilistere@golin.com