Pieteikšanās dalībai Erasmus+ projekta mobilitātei Francijā un Portugālē

26.11.2019.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamos Erasmus+ (KA2) programmas projekta "DIversity of CEramics" mobilitātēm Francijā un Portugālē, kas notiks 2020.gada janvārī un martā.

 

Projekta "DIversity of CEramics" mērķi ir atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, profesionālo mācību priekšmetu skolotāju rosināšana ieviest un attīstīt jaunas metodes un metodes, sniegt skolotājiem, kuri sekmēs projekta ideju un mērķu sasniegšanu attiecībā uz starpkultūru darbu, iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī darbs un sadarbība starptautiskās komandās.


Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.


Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, kā arī iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.


Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, kā arī iepazīsies ar citu valstu tradīcijām.

 

Mobilitāte Francijā izglītojamajiem un pedagogiem notiks no 16.02.2020. - 22.02.2020.

Mobilitāte Portugālē izglītojamajiem un pedagogiem notiks no 15.03.2020. - 21.03.2020.


Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC “RDMV” izglītības programmas “Keramikas izstrādājumu dizains” 2., 3. un 4. kursa, un PIKC “RDMV” izglītības programmas “Keramikas izstrādājumu dizains (35b)” 1. un 2. kursa izglītojamie. 


Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 25.11.2019. līdz 05.12.2019. plkst. 14:00 projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Zane Struberga, e-pasts: project@rdmv.lv.


Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 06.12.2019. līdz 09.12.2019. Pieteikumus vērtēs direktora apstiprināta peojekta dalībnieku atlases komisija. /PDF/


Konkursa rezultātu paziņošana notiks 09.12.2019., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.


Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC „RDMV” direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/