Pieteikšanās dalībai Erasmus+ projekta mobilitātei Somijā

04.12.2019.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogus un izglītojamos dalībai Erasmus+ programmas projektā "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" un mobilitātei, kas notiks Somijā nākamā gada janvārī.

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA116-046838 "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" mērķis ir pilnveidot mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās, valodas un kultūras kompetences. Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie piedalīsies mācību praksē uzņemošajā mācību iestādē, gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām, kļūs elastīgāki, prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgū un darba tirgus vajadzībās, kas var atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū.

Pedagogi iepazīsies ar uzņemošo mācību iestādi un izglītojamo praksi.

Mobilitāte izglītojamajiem notiks no 12.01.2020.-13.02.2020.

Mobilitāte pedagogiem notiks no 12.-18.01.2020.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC „RDMV” 2. un 3. kursu izglītojamie, kuri projekta norises laikā ir sasnieguši pilngadību (sākot ar 12.01.2020. ir pilngadīgi) no šādām izglītības programmām: Formas dizains, Interjera dizains, Stikla izstrādājumu dizains, Struktūras tekstils, Koka izstrādājumu dizains, un PIKC "RDMV" pedagogi.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 04.12.2019. līdz 10.12.2019. plkst. 17:00 starptautisko projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Zane Struberga, tālrunis: 67360280, e-pasts: project@rdmv.lv.

CV jābūt Europass formātā.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks 10.12.2019.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 11.12.2019. publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija /PDF/

Konkursa nolikums /PDF/