Pieteikšanās dalībai programmas Erasmus+ projektā un mobilitātei Somijā

31.10.2019.


Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamos dalībai Erasmus+ programmas projektā Nr. 2019-1-AT01-KA229-051272_3 "Design - a Definition Approach in a European Context" un dalībai mobilitātē, kas notiks Somijā 2020. gada pavasarī. 

 

Projekta "Design - a Definition Approach in a European Context" mērķi ir veikt dažādu valstu dizaina koncepcijas izpēti kultūras, ģeogrāfiskajā un filozofiskajā kontekstā, un atbalstīt izglītojamo ideju īstenošanu arhitektūras, mēbeļu un interjera dizaina jomā, veidot prasmi strādāt starptautiskās komandās, stiprinot sociālās kompetences,  kā arī veicināt svešvalodu zināšanu pilnveidi.

 

Sagaidāms, ka projekta rezultātā izglītojamie radīs jaunus dizaina priekšmetu prototipus un augstas kvalitātes vizualizācijas, uzlabos savas profesionālās un sociālās kompetences, sekmēs inovatīvu ideju realizēšanu, sadarbojoties starptautiskās komandās un izmantojot saikni starp katras valsts kultūru un dizainu, kā arī uzlabos angļu valodas prasmes.


Sagaidāms PIKC "RDMV" projekts dos iespēju pilnveidot starptautisku projektu vadību, uzlabos sadarbības kompetences, kā arī tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība.

 

Saskaņā ar Projekta dalībnieku atlases konkursa nolikumu, konkursā ir aicināti pieteikties 24 PIKC „RDMV” 2. kursu izglītojamie no šādām izglītības programmām: Koka izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Metāla izstrādājumu dizains, Formas dizains.

 

Dalībnieku atlase notiks divās kārtās.

Atlases pirmā kārta - pretendentu pieteikumu iesniegšana, notiks no 31.10.2019. līdz 07.11.2019. plkst. 17:00. Pieteikumi iesniedzami starptautisko projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Zane Struberga, tālrunis: 67360280, e-pasts: project@rdmv.lv.

Pieteikumu izvērtēšana notiks no 08.11.2019. Rezultātu paziņošana notiks 08.11.2019., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.

 

Atlases otrā kārta – uzdevumu izpilde (skatīt nolikuma 4.1. un 4.2. punktu), notiks no 11.11.2019. līdz 06.12.2019.
Atlases otrās kārtas uzdevumu izvērtēšana notiks no 09.12.2019. līdz 12.12.2019. Uzdevumus vērtēs starptautiska komisija, kuras sastāvā būs visi Projektā iesaistītie pedagogi no visām dalībvalstīm.

 

Konkursa nolikums /PDF/