Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2016 radošās darbnīcas

12.04.2016.

 

Vēl līdz š.g. 15. aprīlim ir iespēja pieteikties divām Fotogrāfijas biennāles bezmaksas radošajām darbnīcām. Tās notiks 24. aprīlī un būs atvērtas interesentiem ar dažādu pieredzi un sagatavotības līmeni.


Darbnīcās būs iespēja paplašināt zināšanas par kultūru un mākslu, izmantojot fotogrāfiju kā sociāli iedarbīgu mediju. Nodarbībās gan teorētiskā, gan praktiskā veidā tiks aplūkoti dažādi ar fotogrāfiju saistīti jautājumi. Dalībniekiem jāņem līdzi digitālā kamera (derēs arī kabatas formāta) vai telefons, kuram ir kamera, citi piederumi, kas palīdz pārnest attēlus no kameras uz datoru.

 

 

 

> Eksistence un prezentācija starp privāto un publisko (vada Tūla Alajoki (Tuula Alajoki, FI), Backlight Photo Festival)


Datums: 24. aprīlis

Norises vieta: Rīga

Dalībnieku skaits: 10-15

Norises ilgums: aptuveni 5 stundas

 

Priekšnoteikumi/prasmes: dalībniekiem jāņem līdzi digitālā kamera (derēs arī kabatas formāta) vai telefons, kuram ir kamera, citi piederumi, kas palīdz pārnest attēlus no kameras uz datoru. Vēlamas ir pamata zināšanas par kameras funkcijām un vēlme iesaistīties angļu valodā vadītās diskusijās.

 

Radošā darbnīca sastāvēs no īsa ievada un diskusijām par "privāto" un "publisko", ar nodomu atstājot jēdzienus brīvi interpretējamus. Mērķis ir pētīt un apšaubīt "privātā" un "publiskā' nozīmi, - gan attiecībā uz privāto un tā reprezentāciju publiski, gan definējot privāto un publisko telpu, privatizējot publisko un otrādi, piedzīvojot privāto vai publisko skatījumu, privātumu un iekāroto publicitāti sociālo tīklu un virtuālās vides kontekstā. Darbnīca nebūs akadēmiska, bet gan atvērta jebkura dalībnieka komforta zonai un iespējām. Tās norises laikā, radot fotogrāfijas un prezentējot tās dienas beigās, dalībnieki tiks rosināti attīstīt savas idejas un darboties (individuāli, pāros vai grupās) ar sekojošu jēdzienu interpretācijām: "privātais/publiskais", "privātums/publicitāte", "personiskais/kopīgais", "privātais un publiskais skatījums", "privātā/publiskā/paša sociālā eksistence" u.c. Dalībnieki varēs izvēlēties, kā sociālajos tīklos dalīties ar radošās darbnīcas rezultātiem.

 

Tiek aicināti atsaukties dalībnieki ar dažādu pieredzi un sagatavotību, bez vecuma, dzimuma vai citiem sociālajiem ierobežojumiem. Īsumā jānorāda, kādēļ vēlas piedalīties šajā darbnīcā un ar kādu ideju strādātu darbnīcas ietvaros. Izvēlētie dalībnieki tiks aicināti uz pirmo, neformālo sarunu jau 21. aprīlī.

 

Pieteikums jānosūta vēlākais līdz 15. aprīlim, izmantojot Rīgas Fotogrāfijas biennāles PIETEIKUMA ANKETU . Darba valoda - angļu.

 

Darbnīcu organizē: The Backlight Photo Festival (Tampere, FI) direktore Tūla Alajoki (FI), kuratore Maija Rudovska (Rīgas Fotogrāfijas biennāle).

 

Tūla Alajoki (dz. 1975) ir somu izcelsmes kuratore un Backlight Photo Festival direktore (Tampere, FI). Kopš vizuālās mākslas studiju pabeigšanas 2001. gadā, viņa ir bijusi iesaistīta Photographic Centre Nykyaika aktivitātēs. Ar Backlight Photo Festival viņa strādā kopš 2008. gada, ieņemot tur dažādus amatus. Alajoki kūrē izstādes gan Somijā, gan starptautiski, pievēršot īpašu uzmanību apmaiņai starp māksliniekiem un sadarbībai ar starptautisko mākslas vidi. Viņa pasniedz arī analogo fotogrāfiju. Alajoki ir ieguvusi MA grādu mākslās – vizuālajā kultūrā Taik/Ālto Universitātē, šobrīd viņa studē mākslas vesturi un teoriju Helsinku Universitātē.

 

 

 

> Grāmatu salikšanas un iesiešanas darbnīca (vada Vilma Samuļonīte (Vilma Samulionyte, LT) un Gītis Skudzinsks (Gytis Skudzinskas, LT), izdevniecības NoRoutineBooks dibinātāji)


Datums: 24. aprīlis

Norises vieta: Rīga, tiks precizēts

Dalībnieku skaits: līdz 10

Norises ilgums: aptuveni 3-4 stundas

 

Priekšnoteikumi/prasmes: Interese par fotogrāfiju grāmatu veidošanu un ziņkāre salikt tās maketu pašam/ai. Lūgums ņemt līdzi savu foto darbu paraugus, vēlams fotogrāfiju sērijas, kuras esat veidojuši. Atsevišķi uzdevumi pirms radošās darbnīcas tiks nodoti dalībniekiem personiski. Ir nepieciešamas pamata zināšanas angļu valodā.

 

Ja tev jebkad ir bijusi interese par grāmatu veidošanu, tad "Salikšanas un grāmatu iesiešanas darbnīca" ir domāta tam, lai to pamēģinātu. Radošā darbnīca sastāvēs no vairākām daļām: sakārtošanas/salikšanas, grāmatu veidošanas un pēcapstrādes procesu izvēles. Pirmajā daļā tiks diskutēts par saturu – veidot grāmatu ir ļoti aizraujoša aktivitāte, - ir jāizvēlas to sastādošie materiāli, metodes utt., - taču grāmatas tapšana arī paredz intensīvu darbu ar attēliem – atlasi, rediģēšanu, secīgumu utml. Otrajā radošās darbnīcas sadaļā tiks pētītas attiecības starp formu un saturu. Kopā ar NoRoutineBooks komandu - Vilmu Samuļonīti (Vilma Samulionyte, LT) un Gīti Skudzinsku (Gytis Skudzinskas, LT), - dalībnieki aplūkos šos aspektus ar dažādu piemēru palīdzību. Dalībniekiem būs jāaplūko un jādomā par esošajiem paraugiem, lai labāk saprastu to veidošanas procesu. Tiks iepazīstināts ar instrumentiem un materiāliem, kas nepieciešami grāmatas tapšanā, Vilma un Gītis parādīs dažus vienkāršus grāmatu radīšanas paraugus.

 

Tiek aicināti atsaukties dalībnieki ar dažādu pieredzi un sagatavotību, bez vecuma, dzimuma vai citiem sociālajiem ierobežojumiem. Īsumā jānorāda, kādēļ vēlas piedalīties šajā darbnīcā un kāda ir pieredze darbā ar fotogrāfiju. Izvēlētie dalībnieki tiks informēti jau savlaicīgi par nepieciešamajiem sagatavošanās soļiem darbnīcai pirms tās norises laika.

 

Pieteikums jānosūta vēlākais līdz 15. aprīlim, izmantojot Rīgas Fotogrāfijas biennāles PIETEIKUMA ANKETU . Darba valoda – angļu.

 

Darbnīcu organizē: NoRoutineBooks (LT), kuratore Maija Rudovska (Rīgas Fotogrāfijas biennāle).

 

NoRoutineBooks ir neatkarīga Lietuvas izdevniecība, kas nodarbojas ar unikālu mākslas grāmatu dizainu un iespiešanu. Tā izveidota 2014. gadā, dibinātāji ir Vilma Samuļonīte un Gītis Skudzinsks. Visas publikācijas, kas tiek izdotas, iznāk tikai 99 kopijās ar iekļautiem unikāliem elementiem. Pēcapstrādes process tiek finalizēts NoRoutineBooks studijā. NoRoutineBooks izdevumi ir gan saņēmuši, gan bijuši nominēti prominentām mākslas balvām: Evelīna Kerpaite Nails saņēmusi balvu par skaistāko Lietuvas grāmatu ’15 (bibliofīlu un eksperimentālo grāmatu kategorijā); arī Gītis Skudzinsks izdevums Some thesis on photography saņēmis diplomu konkursā par skaitāko Lietuvas grāmatu ’15 (bibliofīlu un eksperimentālo grāmatu kategorijā); 2015. gadā Gītis Skudzinsks Album tika nominēts Rencontre d’Arles Author Book Prize.

 

 


Avots: Rīgas Fotogrāfijas Biennāle 2016

Attēls: Īu Susiraja. Kā radīt atmosfēru mājās. 2012 – 2013.