Sociālās reklāmas konkurss vidusskolēniem

03.03.2017.

 

Lai veicināu interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstītu skolēnu radošās spējas, piesaistītu viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību, augstskola RISEBA sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociāciju izsludina sociālās reklāmas konkursu  10.- 12. klašu skolēniem „Labākas pasaules meklējumos”.

 

Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu audzēkņi.

 

Konkurss notiek divās kategorijās:

 

1. Veselīgs dzīvesveids.
2. Es gribu dzīvot drošā pasaulē.

 

Konkursa darbi tiek pieņemti divos formātos-reklāmas plakāts vai reklāmas video. Projektam, kas tiek iesniegts konkursam, jāpievieno tā apraksts (tēmas izvēles paskaidrojums, mērķi, kādus vēlas sasniegt autors ar šo risinājumu, informācija par to, kad, kur un kā varētu šo darbu izmantot, kā arī skolotāja–konsultanta vārds un uzvārds gadījumā,  ja konsultants tiek izmantots). Vienam darbam var būt tikai viens autors. Viens autors drīkst iesniegt vairākus darbus, bet ne vairāk kā vienu darbu katrā kategorijā.

Reklāmas plakātus var veidot gan ar roku, gan datorgrafikā. Ar roku zīmēts darbs jāizpilda formātā A3. Datorgrafikā izpildīts darbs jāsaglabā pdf formātā. Ar roku zīmētais darbs jānosūta pa pastu (adrese: Rīgā, Meža ielā 3, RISEBA, LV-1048, ar norādi “Reklāmas konkursam”). Datorgrafikā izpildītu darbu jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: konkurss@riseba.lv). Konkursa darbus var iesniegt arī individuāli RISEBA informācijas centrā ar norādi “Reklāmas konkursam”. Sākot ar 2016. gada 1. maiju, konkursa darbi vairs netiks pieņemti.

 

Video reklāmas darbs – izveidots videorullītis (līdz 1 min.) - līdz 250 MB vislabākā iespējamā tehnoloģiskā kvalitātē. Izpildītais darbs jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: konkurss@riseba.lv).

 

Konkursa norises laiks:

а) darbu iesniegšana: 2017. gada 1. marts – 31. marts
b) darbu vērtēšana: 2017. gada 3. – 10. aprīlis
c) noslēguma pasākums: 2017. gada 22. aprīlī

 

Pirmo vietu ieguvēji (arī galvenās balvas ieguvējs)  katrā reklāmas kategorijā un formātā saņem iespēju piedalīties reklāmas festivālā „Golden Hammer” 2017. gada 3. jūnijā.

 

Otro un trešo vietu ieguvēji (arī galvenās balvas ieguvēji) katrā reklāmas kategorijā un formātā saņem reklāmas konkursa sponsoru balvas.

 

 

Avots: RISEBA

Attēls: publicitātes foto