Erasmus+ kontaktseminārs Spānijā

27.02.2017.

 

No šī gada 25. janvāra līdz 27. janvārim Saragosā, Spānijā norisinājās Erasmus+ ietvaros organizēts starptautisks sadarbības pasākums- kontaktseminārs „Exchange of good practice to succeed in applications, project management and impact”, kurā piedalījās PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas” projektu vadītāja Agnese Zvaigzne.

 

Kontaktseminārā piedalījās pavisam 100 dalībnieku no 20 Eiropas Savienības valstīm, kur semināra galvenā mērķauditorija bija profesionālās izglītības iestādes. Semināra galvenais mērķis bija uzlabot kvantitāti un kvalitāti Erasmus+ projektu pieteikumiem, kas katru gadu tiek saņemti profesionālās izglītības sektorā, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem un attīstīt jaunas un inovatīvas projektu idejas kontaktsemināra dalībnieku starpā.

 

Kontaktsemināra rezultātā tika iegūta informācija kvalitatīvu projekta pieteikumu sagatavošanā un veiksmīgā projektu īstenošanā, notika prakšu pieredzes apmaiņa ar semināra dalībniekiem no profesionālās izglītības sektora, apzinot izglītības iestādes ar PIKC „RDMV” līdzīgām izglītības programmām, kā tekstilizstrādājumu dizains, apģērbu dizains, web un grafiskais dizains. Skolas no semināra dalībnieku vidus ar līdzīgām izglītības programmām kā PIKC „RDMV” bija Spānijā, Beļģijā un Islandē.

 

Sadarbības projektu partneru meklēšanā kā projektu vadītājiem, tā pedagogiem ir lietderīgi izmantot tādas platformas kā Epale, eTwinning, ErasMobility, izveidojot savus sociālos kontus katrā no minētajiem tīkliem.

 

eTwinning platforma ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Šajā platformā izglītības darbinieki var veidot virtuālus sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās un tiešsaistes kursos par informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kā arī atrast sadarbības partnerus citiem projektiem.


Savukārt Epale ir atvērta daudzvalodu kopiena skolotājiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, akadēmiķiem, pamatnostādņu veidotājiem un citiem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā Eiropā. Platforma ir izveidota ar mērķi, lai tās lietotāji dalītos ar saturu saistībā ar pieaugušo izglītību, tostarp projektiem, resursiem, pasākumiem un kursiem.


ErasMobility ir platforma pedagogiem, kur tie reģistrējas ar mērķi organizēt mobilitātes saviem izglītojamajiem, atrodot tiem vispiemērotākās prakses vietas. Platformas priekšrocība ir tajā, ka tiešā veidā starp reģistrētajiem lietotājiem var atrast uzņēmumus un organizācijas, kas ir atvērtas sadarbībai, nodrošinot prakses iespējas izglītojamajiem.


Dalība seminārā vērtējama kā ļoti noderīga, atrodot projektu sadarbības partnerus un strādājot pie jaunu projektu ideju attīstības, semināra dalībniekiem klausoties lekcijas, prezentējot savas pārstāvētās organizācijas un strādājot grupās. Projektu veiksmīgai norisei ir nepieciešama pedagogu motivēta un aktīva iesaiste.

 

 

Teksts: Agnese Zvaigzne