ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTA DALĪBNIEKU ATLASES KONKURSA REZULTĀTI

27.10.2017.

 

No šī gada 04.10.2017. līdz 23.10.2017. norisinājās Erasmus+ KA2 programmas projekta "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful" dalībnieku atlases konkurss, kurā atlases dalībnieki tika aicināti iesniegt savus pieteikumus mācību mobilitātei, kas norisināsies 2017. gada decembrī Beļģijā. Mobilitātes laiks izglītojamajiem: 03.12. - 09.12.2017. 

Projekta "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful" mērķis ir izstrādāt mācību materiālu fotogrāfiem profesionālajā izglītībā, tādējādi sekmējot inovatīvu un radošu metožu izstrādi fotografēšanā un veicinot šīs disciplīnas attīstību un popularitāti izglītojamo vidū.

Projekta uzdevumi izglītojamajiem ir piedalīties mobilitātes nedēļas praktiskajos uzdevumos un meistardarbnīcās fotografēšanā, iepazīties ar uzņemošo mācību iestādi un mācību procesu, stiprināt savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences, aktīvi strādāt pie projektu rezultātu apkopošanas un izplatīšanas pēc mobilitātes perioda beigām. 

Pēc konkursa pieteikumu izvērtēšanas kā visatbilstošākie kandidāti mācību mobilitātei tiek atzīti sekojoši izglītojamie:

1. Agija Batarāga, reklāmas dizaina izglītības programma

2. Laima Madara Lauriņa, keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma

3. Anna Antipenko, interjera dizaina izglītības programma 

4. Kaiva Dombrovska, reklāmas dizaina izglītības programma 

5. Aļisa Stefanija Miļuhina, reklāmas dizaina izglītības programma 

 

Paldies visiem, kas piedalījās konkursa atlasē!