ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTA MOBILITĀTES ČEHIJĀ KONKURSA REZULTĀTI

24.09.2019.

 

No 17.09.2019. līdz 20.09.2019. norisinājās Erasmus+ (KA2) programmas mācību mobilitātes projekta "DIversity of CEramics" dalībnieku atlases konkurss, kurā atlases dalībnieki tika aicināti iesniegt savus pieteikumus. Mācību mobilitāte norisināsies 2019. gada oktobrī Čehijā. Mobilitātes laiks pedagogiem un izglītojamajiem: 14.10.-18.10.2019.

Projekta "DIversity of CEramics" mērķi ir atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, profesionālo mācību priekšmetu skolotāju rosināšana ieviest un attīstīt jaunas metodes un metodes, sniegt skolotājiem, kuri sekmēs projekta ideju un mērķu sasniegšanu attiecībā uz starpkultūru darbu, iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī darbs un sadarbība starptautiskās komandās.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, kā arī iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, kā arī iepazīsies ar citu valstu tradīcijām.

Kā visatbilstošākie kandidāti mācību mobilitātei tika atzīti šādi pedagogi:

1. Inese Pētersone

2. Esmeralda Purvišķe

Kā visatbilstošākie kandidāti mācību mobilitātei tika atzīti šādi izglītojamie:

1. Elīza Jaunzeme, izglītības programma "Keramikas izstrādājumu dizains (35b), 2.kurss

2. Nadīna Ozoliņa-Mennika, izglītības programma "Keramikas izstrādājumu dizains (35b), 2.kurss

3. Arina Salata, izglītības programma "Keramikas izstrādājumu dizains (35b), 2.kurss