ERASMUS+ PROJEKTA "DIVERSITY OF CERAMICS" MOBILITĀTE LATVIJĀ

17.04.2019.

 

No šī gada 8. līdz 12. aprīlim Rīgā, PIKC "RDMV" norisinājās programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "DIversity of CEramics" mobilitāte. Projektā ir iesaistītas 4 profesionālās izglītības iestādes no 4 dažādām Eiropas valstīm – Čehijas, Latvijas, Portugāles un Francijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pārstāvēja 2 pedagogi – Esmeralda Purvišķe un Inese Pētersone, kā arī 3 keramikas dizaina izglītības programmas izglītojamās – Elīza Jaunzeme, Elga Zariņa, Nadīna Ozoliņa Mennika. Plānotā projekta programma tika īstenota pilnā apjomā, ietverot iepazīšanos ar skolu, darbu radošajā darbnīcā pedagoģu Ineses Pētersones un Esmeraldas Purvišķes vadībā, iepazīšanos ar muzejiem un izstādēm, Latvijas keramikas vēsturi un šodien aktuālo, kā arī mācību ekskursiju uz keramikas darbnīcām ārpus Rīgas - iepazīšanos ar melno keramiku (Ingrīdas Žagatas darbnīca "Cepļi" ) un kristālisko glazūru pielietojumu (Arņa Preisa keramikas darbnīca). Paldies pedagoģēm par dalību mobilitātes organizēšanā!

Projekta "DIversity of CEramics" mērķi: atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, rosināt profesionālo mācību priekšmetu skolotājus ieviest un attīstīt jaunas metodes, sniegt skolotājiem iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī veicināt darbu starptautiskās komandās.

 

Fotogalerija