Erasmus+ projekta mobilitāte Čehijā

28.12.2018.

 

No šī gada 1. līdz 8. decembrim Čehijas pilsētā Karlovi Vari norisinājās programmas Erasmus+ projekta "DIversity of CEramics" mobilitāte. Projektā ir iesaistītas 4 profesionālās izglītības iestādes no 4 Eiropas valstīm - Latvijas, Portugāles, Francijas un Čehijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pārstāvēja 2 pedagogi: Inese Pētersone un Esmeralda Purvišķe, kā arī 3 izglītojamās no keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas (pēc vidusskolas)Ilona Lībeka-Babre, Elga Zariņa, Amanda Pabērza.

Mobilitātes gaitā notika mācību iestādes "Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary" iepazīšana, kā arī Loketas pils un muzeja, muzeja "Moser" un Ostrovas pilsētas apmeklēšana. PIKC "RDMV" pedagogi un izglītojamie piedalījās keramikas dizaina meistardarbnīcās, kā arī piedalījās starptautiskā konferencē.

Projekta "DIversity of CEramics" mērķi ir atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, rosināt profesionālo mācību priekšmetu skolotājus ieviest un attīstīt jaunas metodes, sniegt skolotājiem iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī veicināt darbu starptautiskās komandās.

 

Skatīt fotogaleriju >