ERASMUS+ PROJEKTA "WORLD IN FRONT OF THE CAMERA" MOBILITĀTE LATVIJĀ

08.04.2019.

 

No šī gada 25. līdz 29. martam Rīgā, PIKC "RDMV" norisinājās programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "World in front of the camera" ceturtā daļa. Projektā ir iesaistītas 5 profesionālās izglītības iestādes no 5 dažādām Eiropas valstīm – Beļģijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes un Slovākijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" šajā reizē pārstāvēja 4 reklāmas dizaina izglītības programmas izglītojamie – Aļisa Stefanija Miļuhina, Anastasija Kazjuļonoka, Elīza Grīva, Roberts Koreņiks un 1 formas dizaina izglītojamā  Viktorija Vlazņeva. Nedēļas garumā projekta dalībnieki piedalījās dažādās ar fotogrāfiju saistītās radošajās darbnīcās un apmeklēja ar fotogrāfiju saistītus pasākumus (ISSP Galerijas apmeklējums). Fotogrāfijas meistarklases vadīja PIKC "RDMV" Reklāmas dizaina izglītības programmas pasniedzēja Inese VēriņaLubiņa, fotogrāfi Mārtiņš Vanags un Andrejs Strokins. Paldies PIKC "RDMV" Reklāmas dizaina izglītības programmas pasniedzējiem Gatim Vanagam, Klārai Grundšteinei un Rutai Linītei par aktīvu dalību pasākuma organizēšanā!

Projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu fotogrāfiem profesionālajā izglītībā, tādējādi sekmējot inovatīvu un radošu metožu izstrādi fotografēšanā un veicinot šīs disciplīnas attīstību un popularitāti izglītojamo vidū. Projekta rezultātā tiks izveidots plašai publikai pieejams mācību materiāls fotogrāfijā, kurā tiks apkopota projekta laikā notikušo meistardarbnīcu pieredze un metodes, tāpat tiks radīta elektroniska platforma, kurā tiks atspoguļotas projekta aktivitātes, studiju materiāli, apkopoti labākie meistardarbnīcu darbi fotogrāfijā.

Projekta oficiālā tīmekļa vietne: www.erasmusphoto.org

 

Fotogalerija