ERASMUS+ SEMINĀRS 30.04.2024.

ERASMUS+ SEMINĀRS 

Šā gada 30. aprīlī MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas lielajā zālē notika Erasmus+ seminārs, lai iepazīstinātu ar Erasmus+ programmas būtību, mērķiem un mūsu skolas dalību šajā Eiropas iniciatīvā. Seminārs bija plaši apmeklēts, un to vadīja Aiga Bāliņa, Erasmus+ projektu vadītāja, kas ikdienā sastopama 212. kabinetā.


Seminārā tika izklāstīts, kā MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ir sasniegusi uzstādītos mērķus, kas tikuši izvirzīti Call 2023 ietvaros. Skolas Erasmus+ budžets šogad ir 149 771 eiro, un tas izmantots, lai nosūtītu 32 jauniešus apmaiņas mobilitātēs, 15 skolotājus “ēnošanas programmās” citās sadarbības skolās un uzņēmumos, kā arī 7 pedagogus zināšanu papildināšanas kursos. Kopumā Erasmus+ mobilitātēs piedalījušies 54 dalībnieki.


Jaunieši un pedagogi ir apmeklējuši Norvēģiju, Spāniju, Itāliju, Kipru un Čehiju. Šogad esam uzņēmuši arī sadarbības skolu audzēkņus no Norvēģijas un Čehijas.


Mūsu skolas audzēkņi dalījās ar savām pieredzēm šajās valstīs – Norvēģijā un Čehijā viņi piedalījās divu nedēļu mobilitātē, lai iepazītos kā viņu izvēlēto programmu īstenošana notiek citās skolās, savukārt jaunieši, kuri devās uz mēnesi ilgām praksēm Itālijā, Spānijā un Kiprā, dalījās ar savu pieredzi uzņēmumos.


Tāpat tika sniegta informācija jauniešiem, kuri plāno pieteikties Erasmus+ mobilitātēm nākamgad, par to, kam pievērst uzmanību pildot pieteikumu, kādi ir Erasmus+ pienākumi un sagaidāmais rezultāts.


Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu!

 

Erasmus+ semināra info

Jauniešu pieredze Norvēģijā

Jauniešu pieredze Itālijā

Jauniešu pieredze Spānijā

Jauniešu pieredze Kiprā

Jauniešu pieredze Čehijā

Erasmus+ semināra plakāts