e-Twinning kontaktu veidošanas seminārs Vācijā

16.03.2016.

 

No 2016. gada 8. līdz 10. martam Flensburgā, Vācijā norisinājās eTwinning sadarbības kontaktu veidošanas seminārs profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem, uz kuru devās arī Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" Reklāmas Dizaina izglītības programmas pedagoģe Inese Vēriņa-Lubiņa kopā ar pedagoģi no Liepājas valsts tehnikuma Natāliju Naumočkinu.

 

 

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kas piedāvā informāciju tehnoloģiju rīkus, ar kuru palīdzību var veidot izglītības iestāžu sadarbības Eiropā un arī ārpus tās. Izmantojot bezmaksas tiešsaistes platformu www.etwinning.net, skolotāji un izglītības iestāžu darbinieki var veidot virtuālus sadarbības projektus ar citām skolām, dalīties ar metodiskajiem materiāliem, piedalīties interešu grupās, vebināros un tiešsaistes kursos, kā arī atrast sadarbības partnerus saviem projektiem (tai skaitā Erasmus+, Nordplus u.tml.). eTwinning mērķis ir izziņas vairošana starp atsķirīgu kultūru indivīdiem, to tradīcijām un atšķirīgajām iezīmēm.

 

eTwinning priekšrocība ir tā, ka ar tā palīdzību  Eiropas skolotāji realizē ne tikai lielus un apjomīgus projektus, kas aizņem daudz laika un resursu, bet arī daudz mazu sadarbības projektu starp konkrētiem skolotājiem un klasēm, kas var būt kaut kas tik vienkāršs kā ikdienišķi vingrinājumi nodarbību laikā. Interneta platformā iespējams augšupielādēt failus, veidot aprakstus, diskusijas, pievienot gan projektā iesaistītops skolotājus, gan skolēnus, kas dod iespēju projekta norisi padarīt visiem saprotamu un caurspīdīgu. eTwinning viennozīmīgi arī iedvesmo mainīt ierasto metodiku, piemēram, valodu skolotāji var veidot projektus, kur iesaistīto klašu audzēkņiem ir jākomunicē konkrētajā valodā, bet pats projekta uzdevums ir, piemēram, tradicionālo recepšu apkopošana, apmaiņa un, protams, arī to tulkošana.

 

Seminārā Flensburgā bija aptuveni 40 profesionālo skolu pedagogi un darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas un Nīderlandes. Lielākā daļa dalībnieku bija no cita fokusa izglītības iestādēm, un ar mākslas, dizaina vai kultūras izglītību saistīti pedagogi bija tikai četri. Ar divām skolotājām no Nīderlandes un Polijas Inesei Vēriņai-Lubiņai izdevās radīt projektu "Talking Through Images", kuru ļoti veikli definēja un reģisterja eTwinning platformā, vēl esot semināra norises vietā Flensburgā. Projekta galvenais mērķis ir vizuālās komunikācijas spēju un radošuma trenēšana, atšķirīgu kultūru un tradīciju pētīšana, kā arī tehnisko prasmju pilnveidošana grafiskajās datorprogrammās. Projekts tiks uzsākts aprīļa beigās un noslēgts maija vidū. Kad pirmais mēģinājums būs realizēts, iespējams, tiks turpināta turpmāka sadarbība vai arī projekts tiks atkārtots ar citām klasēm nākamajos gados.

 

Dalība seminārā bija ļoti vērtīga visiem tiem, kas vēlējās saprast kā tieši eTwinning darbojas, kā arī motivācija izveidot sadarbības. Semināra norises laikā dalībnieki pildīja dažādus vingrinājumus, trenējās darbnīcās, radīja idejas un dalījās komandās ar mērķi līdz semināra beigām izveidot sadarbību un nodefinēt vienu projektu, ko vēlāk reģistrēt eTwinning vietnē. Lielākā daļa dalībnieku minētos mērķus sasniedza un devās mājās ar jauniem sadarbības partneriem un ievērojamu iedvesmas devu jauniem pedagoģiskajiem atklājumiem.

 

Teksts: Inese Vēriņa-Lubiņa
 

 

Skatīt foto galeriju.